• Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 36
 • + 48 17 276 00 60
 • Aktualności

   

   

  ZAPROSZENIE

  W związku z planownym przeniesieniem placówki Banku do budynku Wiśniowa 150 (lokal w budynku Urzędu Gminy Wiśniowa)

  Bank Spółdzielczy w Strzyżowie zaprasza

  do składania ofert na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wiśniowej, Wiśniowa 251 gmina Wiśniowa: działka nr 1102 o powierzchni 0,0700ha wraz 3 kondygnacyjnym budynkiem usługowym o kubaturze 1 745,11 m³ i powierzchni użytkowej 285,80 m2,  objętej księgą wieczystą RZ1S/00008477/1

   

   

  1. Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wiśniowej, Wiśniowa 251 gmina Wiśniowa działka nr 1102 o powierzchni 0,0700ha wraz z budynkiem usługowym o kubaturze 1 745,11 m ³ i powierzchni użytkowej 285,80 m2 , objętej księgą wieczystą RZ1S/00008477/1, zwanej dalej nieruchomością.

  2. Nieruchomość usytuowana jest w centrum Wiśniowej przy drodze wojewódzkiej i obejmuje własność działkę nr 1102 o powierzchni 0,0700ha zabudowanej budynkiem usługowym. Budynek w zabudowie wolnostojącej, murowany, wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan, centralne ogrzewanie. Przed budynkiem znajduje się parking. Teren wokół zabudowany domami mieszkalnymi i usługowymi. Na parterze budynku mieszczą się pomieszczenia techniczne a na I i II piętrze Oddział Banku, który Bank planuje przenieść do innej lokalizacji.  

  3. Sprzedający: Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36 , 38-100 Strzyżów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000099392, zwany dalej jako „Bank”.

  4. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

  5. Termin składania ofert: 30.06.2021.

  6. Miejsce składania ofert: Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@bsstrzyzow.pl, na kopercie lub w temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta na zakup nieruchomości”

  7. Oferta powinna zawierać dane oferenta, datę sporządzenia oferty, proponowaną cenę nabycia, wskazanie okresu związania ofertą.

  8. Bank dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Z chwilą przyjęcia złożonej w związku z ogłoszeniem oferty, inne oferty przestają wiązać. Brak odpowiedzi na oferty oznacza, że przestaje ona wiązać.

  9. Bank zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert oraz jego warunków, a także odwołania zaproszenia bez podania przyczyny, czy też zamknięcia postępowania bez wybierania jakiejkolwiek oferty. Bank ma też prawo odwołać decyzję o wyborze oferty, jeżeli w terminie do dnia zawarcia umowy z oferentem, którego oferta została wybrana, zostanie złożona oferta korzystniejsza.

  10. Bank zastrzega sobie prawo odstąpienia od zbycia nieruchomości na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

  11. Oferenci mogą zapoznać się z dokumentami oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi budynku, które są do wglądu w siedzibie Banku lub kontaktować się w sprawie sprzedaży pod jednym z następujących numerów telefonów: 172761010 (Wacław Włodyka), 172775984 (Wojciech Fic).

  12. Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 172775984 (Wojciech Fic). Warunki sprzedaży oraz dokumentacja dotycząca jej przedmiotu może być przesłana w formie korespondencji elektronicznej osobie, która zwróci się o to na piśmie lub telefonicznie.

   

  Zaproszenie do składania ofert PDF

  wstecz
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
  designed by Net-Line | www.net-line.pl