• Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 36
 • + 48 17 276 00 60
 • Szybkie linki

  Tabela prowizji i opłat - OS.FIZ.

  RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY

  1

  Otwarcie rachunku wkładu oszczędnościowego i oszczędnościowo-rozliczeniowego

  bez opłat

  2

  Posiadanie rachunku ROR

  2 zł miesięcznie

  3

  Wpłaty i wypłaty z rachunku wkładów oszczędnościowych oraz ROR prowadzonych w BS

  bez opłat

  4

  Udzielanie na "hasło" telefonicznych informacji o stanie środków na rachunkach

  2 zł miesięcznie

  5

  Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu, z rachunku wkładów oszczędnościowych i ROR

  30 zł

  6 Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby, zlecone przez składającego zapytanie 10 zł

  7

  Za poszukiwanie rachunków wkładów oszczędnościowych na nazwisko jednej osoby i udzielenie pisemnej informacji o saldzie

  10 zł

  8

  Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu wkładu oszczędnościowego, jego wysokości oraz o wysokości  dopisanych odsetek od wkładu itp.

  20 zł

  9

  Za sporządzenie wydruku obrotów na jednym rachunku wkładów oszczędnościowych, za jedną stronę wydruku A-4

  5 zł

  10 Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostach Banku 10 zł

  11

  Za sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku oszczędnościowego  oraz pojedynczego dowodu do wyciągu

  5 zł

  12

  Za przyjęcie , wykonanie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie książeczki lub czeków ROR

  50 zł

  13

  Umorzenie utraconej książeczki

  10 zł

  14

  Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki

  10 zł

  15

  Przepisanie książeczki w związku z przepisami prawa /cesja/

  15 zł

  16

  Realizacja zleceń lub przelewów z ROR  z wyjątkiem zleceń stałych

  2 zł

  17

  Realizacja zleceń stałych z ROR od każdej operacji

  3 zł

  18

  Za wydanie blankietów czekowych

  0,50 zł od sztuki

  19

  Dokonanie blokady wkładów na książeczce oszczędnościowej lub ROR z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank

  20 zł

  20

  Za wydanie na życzenie klienta fotokopii zlikwidowanej książeczki oszczędnościowej

  5 zł

  21

  Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia wymagalnego z tytułu debetu w ROR

  10 zł

  22

  Przyjęcie  pełnomocnictwa

  bez opłat

  23

  Zmiana pełnomocnictwa

  10 zł

  24

  Przyjęcie i zmiana zapisu na wypadek śmierci

  20 zł

  25

  Likwidacja książeczki oszczędnościowej

  4 zł

   

  SMS BANKING

  1

  Prowizja za wysłaną wiadomość sms

  0,30 zł

   

    INTERNET BANKING

   

  1

  Udostępnienie usługi

  5 zł miesięcznie

  2

  Realizacja przelewu zewnętrznego

  0 zł

  3

  Realizacja przelewu wewnętrzego

  0 zł

   

  Wydanie i obsługa  karty płatniczej VISA CLASSIC DEBETOWA

  1.

  Wydanie nowej karty

   

  bez opłat

  2.

  Wznowienie karty

   

  bez opłat

  3.

  Opłata za użytkowanie karty1

  miesięcznie 3 zł.

  4.

  Wydanie duplikatu karty

   

  8 zł.

  5.

  Transakcje bezgotówkowe

   

  bez opłat

  6.

  Wypłata gotówki w bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami2

   

  bez opłat

  7.

  Wypłata gotówki w bankomatach innego banku w kraju

   

  4 zł.

  8.

  Wypłata gotówki w bankomatach innego banku za granicą

   

  4 zł.

  9.

  Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju

   

  5 zł.

  10.

  Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą

   

  2% min 10 zł.

  11.

  Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty

   

  8 zł.

  12.

  Za zmianę danych Użytkownika karty

  - opłata pobierana w dniu przesłania informacji do Centrali BPS o zmianie danych Użytkownika karty

   

  3 zł.

  13.

  Zmiana limitu autoryzacyjnego

   

  3 zł.

  - za każdą kartę wydaną do rachunku

  2 - lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku

   

   

  wstecz
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
  designed by Net-Line | www.net-line.pl