• Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 36
 • + 48 17 276 00 60
 • Szybkie linki

  Rozliczenia pieniężne

   

  ROZLICZENIA PIENIĘŻNE I OBSŁUGA KASOWA

  1

  Prowizja od wpłat gotówkowych:

   

   

  a) na rachunki bankowe prowadzone w BS

  0,3% - nie mniej niż 2zł

   

  b) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach

   

  w tym wpłaty gotówkowe za gaz 

  0,5% - nie mniej niż 3zł

   

  c)  wpłaty gotówkowe za telefon stacjonarny

  1 zł

   

  d) wpłaty gotówkowe za energię elektryczną

  1 zł

   

  e) wpłaty na rzecz Urzędu Skarbowego w Strzyżowie         (dokonywane w punkcie kasowym)

  2 zł

  2

  Prowizje od wypłat gotówkowych

   

   

  a) z rachunków bankowych prowadzonych w BS (w tym z rachunków rolniczych)

  0,4%- nie mniej niż 2zł

   

  b) z rachunków bankowych prowadzonych przez inne banki

  0,5%-nie mniej niż 3zł

  3

  Prowizje od przelewów:

   

   

  a) na rachunki bankowe prowadzone przez bank

  1 zł
    b) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki  2 zł
  4

  Rozliczenia płatności z tytułu składek ZUS,US

   
   

  a) gotówkowe

  4 zł
    b) bezgotówkowe 4 zł
  5 Za realizację dyspozycji dokonywanych w systemie SORBNET 25 zł
  6 Za dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminach i kwotach wskazanych przez klienta za każdą dyspozycję:  
   

  a) jednorazową

  3 zł
    b) ciągłą 3 zł
   

   

  PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM1

   

  A. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe

   

  1

  Przelew z banku krajowego

  20 zł

  2

  Przelew z banku zagranicznego w ramach EOG2  w walucie EUR

  0 zł

  3

  Przelew z banku zagranicznego w ramach EOG w walucie innej niż EUR

  20 zł

  4

  Przelew z banku zagranicznego spoza EOG 

  20 zł

   

  B. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym wysyłanych  
  1 Polecenie przelewu SEPA3  do banku krajowego

  20 zł

  2 Polecenie przelewu SEPA do banku zagranicznego 2 zł
  3 Polecenie przelewu TARGET4 /SWIFT5  w ramach EOG 25 zł
  4 Polecenie przelewu w walucie obcej6  do banku krajowego 20 zł
  5 Polecenia wypłaty7  
  Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.8, w przypadku opcji kosztowej „OUR”
  20 zł
  6

  Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie niestandardowym („pilnym”) dostępne w  EUR, USD, GBP i PLN

  Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 3,4,5
  100 zł
  7 Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie BS 100 zł + koszty banków trzecich
  8 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty  90 zł
    C. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 100 zł + koszty banków trzecich
  1Przekaz w obrocie dewizowym
  transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, przekaz TARGET.
   
   2EOG 
  Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) z wyłączeniem Szwajcarii.
   
   
   3Polecenie przelewu SEPA
  transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii, Monako, San Marino, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:
  1) waluta transakcji EUR;
  2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
  3) koszty „SHA”;
  4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących;
  5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer).
   
   4Polecenie przelewu TARGET
   usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. TARGET2 -  transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne i komercyjne.
   
   5SWIFT
  międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku BPS wykorzystywana do realizacji przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku.
   
   6Polecenie przelewu w walucie obcej
  usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego Posiadacza rachunku u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro.
   
   7Polecenie wypłaty
  skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

   

   
  wstecz
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
  designed by Net-Line | www.net-line.pl