• Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 36
 • + 48 17 276 00 60
 • Szybkie linki

  Oprocentowanie kredytów

   

   

  Zobacz również:

  OPROCENTOWANIE KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH

  OPROCENTOWANIE KREDYTÓW DLA ROLNIKÓW

  OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

  PRZYKŁADY REPREZENTATYWNE

  TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KREDYTY

  ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE

  STAWKI REFERENCYJNE

   


  OPROCENTOWANIE KREDYTÓW

  NAZWA PRODUKTU

  OPROCENTOWNIE
  (w stosunku rocznym)

  Prowizja

   

  DLA OSÓB FIZYCZNYCH

  Kredyt BEZPIECZNA GOTÓWKA PRIM
   

   

  7,0% stopa stała Prowizja 2,0% + skladka ubezpieczeniowa od 20zł

  Kredyt gotówkowy "Przebój cenowy" (do 5000 PLN)

   

  4,0% stopa stała 1,9 %

  Kredyt "Szybka Gotówka"

  (do 5000 PLN)

  7,1% stopa stała

  3,0%

  Kredyt gotówkowy do 2 lat

  7,1% stopa stała

   2,0% dla Posiadaczy ROR lub 3,0% dla pozostałych Klientów

  Kredyt gotówkowy od 2 do 8 lat

  7,1% zmienna stopa

  2,0% dla Posiadaczy ROR lub 3,0% dla pozostałych Klientów

  Kredyt "4 * 4"
  z terminem spłaty do 48 m-cy

  4,0%, stopa stała

  Prowizja 4,0%

  Opłata przygotowawcza 4,0%

  Kredyt mieszkaniowy na EKO CEL

  (Oferta obowiązuje do od 01.10.2022 do 30.09.2023)

  6,50% stopa zmienna Prowizja 0%

  Kredyt mieszkaniowy

  "Mój Dom"

   

  (dla kredytów udzielonych po 01.01.2021)

  - Kredyty oprocentowane są w wysokości: WIBOR 3M z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny plus ustalona indywidualnie marża Banku;

   

   - dla Posiadaczy ROR 0,75%;

  - dla pozostałych Klientów 1,00%;

   

  Kredyt remontowy niezabezpieczony hipoteką

   

   (dla kredytów udzielonych po 01.06.2013; nie zabezpieczonych hipoteką)

   

   

   Oprocentowanie kredytów wynosi 7 % w stosunku rocznym - stopa zmienna

  - dla Posiadaczy ROR 0,75%;

   

  - dla pozostałych Klientów 1,00%;

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

   

  (dla kredytów udzielonych po 09.10.2014) 

  Kredyty oprocentowane są w wysokości: WIBOR 3M z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny plus ustalona indywidualnie marża Banku;.

  - Minimalna kwota kredytu 10000 zł.

  - Maksymalna kwota kredytu wynosi do 60% wartości nieruchomości.

   1,5 %

  Kredyt konsolidacyjny

  Kredyty oprocentowane są w wysokości: WIBOR 3M z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny plus ustalona indywidualnie marża Banku;

  1,5 %

  Kredyt odnawialny w ROR

  7,1%, stopa zmienna

  2,0%

  Limit w ROR

  7,2%, stopa zmienna

  brak

  << wróć do góry

   

  DLA ROLNIKÓW

  Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej

  7,1%, stopa stała

  0,99%

  Kredyt dla rolników otrzymujących dopłaty bezpośrednie z ARiMR

  7,1% stopa stała

  0,99%,

  Kredyt odnawialne w rachunku bieżącym oraz w rachunku kredytowym

  Oprocentowanie kredytów do 100000 zł wynosi 7,1% w stosunku rocznym-stopa stała

   

  Oprocentowanie kredytów powyżej 100000zł wynosi WIBOR 3M z 20-go dnia m-ca poprzedzającego okres rozliczeniowy + stała marża Banku w wysokości do 6 pp, stopa zmienna.

  0,99%

  << wróć do góry

   

  DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

  Kredyty na działalność gospodarczą

  Oprocentowanie kredytów do kwoty 100000 zł, z okresem spłaty do 1 roku wynosi 7,1% w stosunku rocznym-stopa stała

   

  Oprocentowanie kredytów powyżej 100000zł z wynosi WIBOR 3M z 20-go dnia m-ca poprzedzającego okres rozliczeniowy + stała marża Banku w wysokości do 6 pp, stopa zmienna.

  do 2,5%

  << wróć do góry

   

   

  PRZYKŁADY REPREZENTATYWNE

  Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,42%, dla kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipotecznie z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 200.000,00zł, okres kredytowania 300 miesięcy, oprocentowanie zmienne w wysokości 8,91% w skali roku, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M (6,91%) powiększony o marżę Banku 2%.  Całkowity koszt kredytu wynosi 302.086,71 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 1,0% tj. 2.000,00zł, odsetki 300.050,71 zł, BIK 7zł (od jednej osoby), KRD 10 zł (od jednej osoby) podatek od czynności cywilnoprawnych PCC-3 19,00zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 502.086,71 zł. Spłata w 300 równych ratach kapitałowo – odsetkowych, w tym 299 rat po 1.666,83 zł oraz ostatnia rata 1.668,54 zł. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu wypłaty kredytu w dniu 01.07.2022.

   

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

   

  Bezpieczna Gotówka Prim

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,55%. Całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, oprocentowanie stałe
  w wysokości 7,0% w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu wynosi 3.112,67 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu: 2% tj. 400,00 zł, odsetki 2.230,67 zł, BIK 7 zł (od jednej osoby), ubezpieczenie kredytu 475,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 23.112,67 zł. Spłata w 36 równych ratach kapitałowo – odsetkowych, w tym 35 rat po 617,54 zł oraz ostatnia rata 616,77 zł. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu wypłaty kredytu w dniu 01.04.2022.

   

  Kredyt „Przebój cenowy”

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 7,94%. Całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, okres kredytowania 12 miesięcy, oprocentowanie stałe
  w wysokości 4,0% w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu wynosi 216,85 zł
  (w tym: prowizja za udzielenie kredytu: 1,9% tj. 95,00 zł, odsetki 114,85 zł, BIK 7 zł (od jednej osoby). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 5.216.85 zł. Spłata w 12 równych ratach kapitałowo – odsetkowych, w tym 11 rat po 426,24 zł oraz ostatnia rata 426,21 zł. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu wypłaty kredytu w dniu 18.01.2022.

   

  Kredyt gotówkowy do 2 lat

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,70%. Całkowita kwota kredytu 10.000,00zł, okres kredytowania 24 miesiące, oprocentowanie stałe
  w wysokości 7,1% w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu wynosi 1.062,29 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu: 3,0% tj. 300,00 zł, odsetki 755,29 zł, BIK 7 zł (od jednej osoby)). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 11.062,29 zł. Spłata w 24 równych ratach kapitałowo – odsetkowych, w tym 23 raty po 448,18 zł oraz ostatnia rata 447,15 zł. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu wypłaty kredytu w dniu 01.04.2022.

   

  Kredyt gotówkowy od 2 do 8 lat

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,73%. Całkowita kwota kredytu 30.000,00zł, okres kredytowania 60 miesięcy, oprocentowanie zmienne
  w wysokości 7,1% w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu wynosi 6.634,39 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu: 3,0% tj. 900,00 zł, odsetki 5.727,39 zł, BIK 7zł (od jednej osoby)). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 36.634,39 zł. Spłata w 60 równych ratach kapitałowo – odsetkowych, w tym 59 rat po 595,46 zł oraz ostatnia rata 595,25 zł. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu wypłaty kredytu w dniu 01.04.2022.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

   

  Kredyt „Szybka gotówka”

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,68%. Całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, okres kredytowania 18 miesięcy, oprocentowanie stałe
  w wysokości 7,1% w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu wynosi 453,65 zł
  (w tym: prowizja za udzielenie kredytu: 3,0% tj. 150,00 zł, odsetki 296,65 zł, BIK
  7 zł (od jednej osoby)). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 5.453,65 zł. Spłata w 18 równych ratach kapitałowo – odsetkowych, w tym 17 rat po 294,26 zł oraz ostatnia rata 294,23 zł. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu wypłaty kredytu w dniu 18.01.2022.

   

  Kredyt „4x4”

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,54%. Całkowita kwota kredytu 25.000,00zł, okres kredytowania 48 miesięcy, oprocentowanie stałe
  w wysokości 4,0% w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu wynosi 4.136,83 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu: 4,0% tj. 1.000,00 zł, opłata przygotowawcza 4,0% tj. 1.000,00 zł, odsetki 2.129,83 zł, BIK 7zł (od jednej osoby)). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 29.129,83 zł. Spłata w 48 równych ratach kapitałowo – odsetkowych, w tym 47 rat po 565,21 zł oraz ostatnia rata 564,96 zł. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu wypłaty kredytu w dniu 18.01.2022.

   

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,85%, dla kredytu Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 70.000,00 zł, okres kredytowania 120 miesięcy, oprocentowanie zmienne w wysokości 11,91% w skali roku, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M (6,91%) powiększony o marżę Banku 5,0%.  Całkowity koszt kredytu wynosi 53.196,28 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 1,5% tj. 1.050,00 zł, odsetki 50.110,28 zł, BIK 7 zł (od jednej osoby), KRD 10 zł (od jednej osoby), podatek od czynności cywilnoprawnych PCC-3 19,00zł). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 123.196,28,zł. Spłata w 120 równych ratach kapitałowo – odsetkowych, w tym 119 rat po 1000,91 zł oraz ostatnia rata 1001,99 zł. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu wypłaty kredytu w dniu 01.07.2022.

   

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

   

  Kredyt konsolidacyjny

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,85%, dla kredytu Konsolidacyjnego z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 70.000,00 zł, okres kredytowania 120 miesięcy, oprocentowanie zmienne w wysokości 11,91% w skali roku, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M (6,91%) powiększony o marżę Banku 5,0%.  Całkowity koszt kredytu wynosi 53.196,28 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 1,5% tj. 1.050,00 zł, odsetki 50.110,28 zł, BIK 7 zł (od jednej osoby), KRD 10 zł (od jednej osoby), podatek od czynności cywilnoprawnych PCC-3 19,00zł). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 123.196,28,zł. Spłata w 120 równych ratach kapitałowo – odsetkowych, w tym 119 rat po 1000,91 zł oraz ostatnia rata 1001,99 zł. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu wypłaty kredytu w dniu 01.07.2022.

   

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

   

  Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,81%. Całkowita kwota kredytu 3.000,00zł, okres kredytowania 12 miesięcy, oprocentowanie zmienne
  w wysokości 7,1% w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu wynosi 303,43 zł
  (w tym: prowizja za udzielenie kredytu: 2,0% tj. 60,00zł, odsetki 212,43 zł, BIK 7 zł (od jednej osoby), opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 24,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 3.303,43zł. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniach:  umowa kredytu zawarta w dniu 01.04.2022 na okres 12 miesięcy, kredyt w całości wypłacony w dniu zawarcia umowy, jednorazowa spłata całości kapitału na koniec okresu kredytowania, odsetki płatne ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

   

  Limit w ROR

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 13,07%. Całkowita kwota limitu 500,00zł, okres kredytowania 12 miesięcy, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,2% w stosunku rocznym. Całkowity koszt limitu wynosi 59,92 zł (w tym: odsetki 35,92zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 24,00zł). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 559,92zł. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniach:  umowa limitu zawarta w dniu 19.01.2022 na okres 12 miesięcy, limit w całości wypłacony w dniu zawarcia umowy, jednorazowa spłata całości kapitału na koniec okresu kredytowania, odsetki płatne ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

   

  << wróć do góry

   

  TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KREDYTY

  KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH I NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ

  1.

  Za prolongowanie terminu spłaty kredytu :

  -          konsumpcyjnego

   

  -          pozostałych kredytów

   

  20 zł

   

   maksymalnie 1% od kwoty zadłużenia, niemniej niż 50 zł.

  2.

  Zmiana innych postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy

  20 zł.

  3.

  Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych oraz zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik

   

  20 zł.

  4.

  Za wydanie na wniosek klienta opinii i zaświadczeń bankowych

   

  20 zł.

  5.

  Za wydanie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy

   

  10 zł.

  6.

  Za sporządzenie wydruku historii rachunku kredytowego,             1 strona wydruku A-4

  5 zł.

  7.

  Za sporządzenie i wysłanie upomnienia/ wezwania do spłaty kredytu lub odsetek /zarówno do kredytobiorcy jak i poręczycieli za każde wezwanie/

  10 zł.

  8.

  Za przeprowadzoną  inspekcję prawidłowości wykorzystania kredytu mieszkaniowego

  50 zł. /za każdą inspekcję/

  9.

  Za uzyskaną informację z InfoMonitora

  10 zł

  10.

  Za uzyskaną informację z BIK  (od jednej osoby)

  7 zł.

  11.

  Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy

  Wg kosztów rzeczywistych

   12. Zweryfikowanie wartości nieruchomości przez pracownika banku w trakcie kontroli bezpośredniej  50zł.
    PROWIZJE OD KREDYTÓW  
   1. Kredyty na cele konsumpcyjne  od 2 do 3%­*
   2. Kredyty na remont i budownictwo mieszkaniowe Od 0,75% do 1%­**
   3. Kredyty na cele rolnicze 0,99%
   4. Kredyty na działalność gospodarczą do 2,5%
   5.  Kredyt "Bezpieczna gotówka PRIM" 2 %
   6. Podwyższenie kwoty kredytu Wg stawki dla nowo udzielonych kredytów
   7. Automatyczne przedłużenie umowy kredytu ROR na następny okres Wg stawki dla nowo udzielonych kredytów
  8. Wysokość prowizji od kredytów konsumenckich udzielonych w promocji zawarta jest w załączonym do Regulaminu wyciągu z uchwały Zarządu Banku.  
  9. Odnowienie kredytu w rachunku bieżącym  Wg stawki dla nowo udzielonych kredytów
   10. Za udzielenie gwarancji od kwoty zobowiązania za każdy rozpoczęty 6-miesięczny okres ważności 1 % nie mniej niż 50zł
   11. Promesa kredytowa  0,5 %
   12. Uniwersalny kredyt hipoteczny, kredyt konsolidacyjny  1,5%

  ­* dla posiadaczy rachunków bieżących(rolniczych, przedsiębiorców indywidualnych oraz ROR) 2%, dla pozostałych klientów 3%

  ­­ ** dla posiadaczy rachunków bieżących(rolniczych, przedsiębiorców indywidualnych oraz  ROR) 0,75%, dla pozostałych klientów 1%

   

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Strzyżowie informuje, że maksymalna wysokość odsetek kapitałowych nie może w stosunku rocznym przekraczać 2-krotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych.

  << wróć do góry

   

   

  ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE

   Od niespłaconej kwoty kredytu/raty kredytu, Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p. (dla kredytów udzielonych od 21.01.2016)

   

  • Od 08.09.2022: 24,5% w stosunku rocznym
  • Od 08.07.2022 do 07.09.2022: 24% w stosunku rocznym
  • Od 09.06.2022 do 07.07.2022: 23% w stosunku rocznym
  • Od 06.05.2022 do 08.06.2022: 21,5% w stosunku rocznym
  • Od dnia 07.04.2022 do 05.05.2022 : 20,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.03.2022 do 06.04.2020 : 18,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.02.2022 do 08.03.2022 : 16,5% w stosunku rocznym
  • Od dnia 05.01.2022 do 08.02.2022 : 15,5% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.12.2021 do dnia 04.01.2022 : 14,5% w stosunku rocznym
  • Od dnia 04.11.2021 do 08.12.2021 : 13,5% w stosunku rocznym
  • Od dnia 07.10.2021 do dnia 03.11.2021 : 12% w stosunku rocznym
  • Od dnia 29.05.2020 do 06.10.2021 : 11,2% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.04.2020 do 28.05.2020 : 12% w stosunku rocznym
  • Od dnia 18.03.2020 do 08.04.2020 : 13% w stosunku rocznym
  •  Od dnia 21.01.2016 do 17.03.2020 : 14% w stosunku rocznym

   

  Odsetki od wszystkich kredytów przeterminowanych wynoszą czterokrotność stopy lombardowej (dla kredytów udzielonych do dnia 20.01.2016)

  • Od 08.09.2022: 29,0% w stosunku rocznym
  • Od 08.07.2022 do 07.09.2022: 28,0% w stosunku rocznym
  • Od 09.06.2022 do 07.07.2022: 26,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 06.05.2022 do 08.06.2022: 23,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 07.04.2022 do 05.05.2022 : 20,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.03.2022 do 06.04.2022  : 16,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.02.2022 do 08.03.2022  : 13,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 05.01.2022 do 08.02.2022 : 11% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.12.2021 do 04.01.2022 : 9% w stosunku rocznym
  • Od dnia 04.11.2021 do 08.12.2021 : 7% w stosunku rocznym
  • Od dnia 07.10.2021 do 03.11.2021: 4% w stosunku rocznym
  • Od dnia 29.05.2020 do 06.10.2021 : 2% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.04.2020 do 28.05.2020 : 4% w stosunku rocznym
  • Od dnia 18.03.2020 do 08.04.2020 : 6% w stosunku rocznym
  • Od dnia 05.03.2015 do 17.03.2020  : 10% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.10.2014 do 04.03.2015  : 12% w stosunku rocznym
  • Od dnia 04.07.2013 do 08.10.2014 : 16% w stosunku rocznym
  • Od dnia 06.06.2013 do 03.07.2013 : 17% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.05.2013 do 05.06.2013 : 18% w stosunku rocznym
  • Od dnia 07-03-2013 do 08.05.2013 : 19 % w stosunku rocznym
  • Od dnia 07-02-2013 do 06.03.2013 : 21 % w stosunku rocznym
  • Od dnia 10-01-2013 do 06.02.2013 : 22 % w stosunku rocznym
  • Od dnia 06-12-2012 do 09.01.2013 : 23% w stosunku rocznym
  • Od dnia 08-11-2012 do 05.12.2012 : 24% w stosunku rocznym
  • Od dnia 10-05-2012 do 07.11.2012 : 25% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09-06-2011 do 09-05-2012: 24% w stosunku rocznym
  • Od dnia 12-05-2011 do 08-06-2011: 23% w stosunku rocznym
  • Od dnia 06-04-2011 do 11-05-2011: 22% w stosunku rocznym
  • Od dnia 20-01-2011 do 05-04-2011: 21% w stosunku rocznym
  • Od dnia 25-06-2009 do 19-01-2011: 20% w stosunku rocznym
  • Od dnia 26-03-2009 do 24-06-2009: 21% w stosunku rocznym
  • Od dnia 26-02-2009 do 25-03-2009: 22% w stosunku rocznym
  • Od dnia 28-01-2009 do 25-02-2009: 23% w stosunku rocznym
  • Od dnia 24-12-2008 do 27-01-2009: 26% w stosunku rocznym

  << wróć do góry

   

  STAWKI REFERENCYJNE OPROCENTOWANIA  W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZYŻOWIE

   

  1. WIBOR 1 M na 10 dni kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie danego okresu; w przypadku braku notowań z dnia poprzedzającego (okres rozliczeniowy miesięczny)

  Od 01.11.2022 do 30.11.2022 7,06%
  Od 01.10.2022 do 31.10.2022 7,02%
  Od 01.09.2022 do 30.09.2022 6,87%
  Od 01.08.2022 do 31.08.2022 6,70%
  Od 01.07.2022 do 31.07.2022 6,44%
  Od 01.06.2022 do 30.06.2022 5,62%
  Od 01.05.2022 do 31.05.2022 4,90%
  Od 01.04.2022 do 30.04.2022 3,81%
  Od 01.03.2022 do 31.03.2022 2,93%
  Od 01.02.2022 do 28.02.2022 2,47%
  Od 01.01.2022 do 31.01.2022 1,96%
  Od 01.12.2021 do 31.12.2021 1,44%
  Od 01.11.2021 do 30.11.2021 0,59%
  Od  01.06.2021 do 31.10.2021 0,18%
  Od 01.04.2021 do 31.05.2021 0,19%
  Od 01.03.2021 do 31.03.2021 0,18%
  Od 01.02.2021 do 28.02.2021 0,19%
  Od 01.09.2020 do 31.01.2021 0,20%

   

  2. WIBOR 1 M  na 20 dzień miesiąca; w przypadku braku notowań – dzień następny (okres rozliczeniowy miesięczny).

  Od 01.11.2022 do 30.11.2022 7,06%
  Od 01.10.2022 do 31.10.2022 7,03%
  Od 01.09.2022 do 30.09.2022 6,87%
  Od 01.08.2022 do 31.08.2022 6,69%
  Od 01.07.2022 do 31.07.2022 6,38%
  Od 01.06.2022 do 30.06.2022 5,62%
  Od 01.05.2022 do 31.05.2022 4,87%
  Od 01.04.2022 do 30.04.2022 3,82%
  Od 01.03.2022 do 31.03.2022 2,95%
  Od 01.02.2022 do 28.02.2022 2,44%
  Od 01.01.2022 do 31.01.2022 1,94%
  Od 01.12.2021 do 31.12.2021 1,45%
  Od 01.11.2021 do 30.11.2021 0,59%
  Od  01.05.2021 do 31.10.2021 0,18%
  Od 01.04.2021 do 30.04.2021 0,19%
  Od 01.03.2021 do 31.03.2021 0,18%
  Od 01.02.2021 do 28.02.2021 0,19%
  Od 01.09.2020 do 31.01.2021 0,20%

   

  3. WIBOR 1 M na 20 dzień miesiąca; w przypadku braku notowań – dzień następny – kredyty na budownictwo mieszkaniowe (okres rozliczeniowy kwartalny)

  Od 01.10.2022 do 30.11.2022 7,14%
  Od 01.07.2022 do 30.09.2022 6,38%
  Od 01.04.2022 do 30.06.2022 3,82%
  Od 01.01.2022 do 31.03.2022 1,94%
  Od  01.07.2021 do 31.12.2021 0,18%
  Od 01.10.2020 do 30.06.2021 0,20%

   

  4. WIBOR 3 M na 20 dzień miesiąca; w przypadku braku notowań – dzień następny – kredyty na budownictwo mieszkaniowe (okres rozliczeniowy kwartalny, udzielane od 15.04.2009)

  Od 01.10.2022 do 30.11.2022 7,14%
  Od 01.07.2022 do 30.09.2022 6,91%
  Od 01.04.2022 do 30.06.2022 4,43%
  Od 01.01.2022 do 31.03.2022 2,37%
  Od 01.10.2021 do 30.11.2021 0,24%
  Od  01.01.2021 do 30.09.2021 0,21%
  Od 01.10.2020 do 31.12.2020 0,22%

   

  5. Średni WIBOR 1 M z miesiąca poprzedzającego dany okres (okres rozliczeniowy miesięczny)

  Od 01.11.2022 do 30.11.2022 7,08%
  Od 01.10.2022 do 31.10.2022 7,03%
  Od 01.09.2022 do 30.09.2022 6,85%
  Od 01.08.2022 do 31.08.2022 6,70%
  Od 01.07.2022 do 31.07.2022 6,29%
  Od 01.06.2022 do 30.06.2022 5,59%
  Od 01.05.2022 do 31.05.2022 4,75%
  Od 01.04.2022 do 30.04.2022 3,69%
  Od 01.03.2022 do 31.03.2022 2,87%
  Od 01.02.2022 do 28.02.2022 2,43%
  Od 01.01.2022 do 31.01.2022 1,98%
  Od 01.12.2021 do 31.12.2021 1,35%
  Od 01.11.2021 do 30.11.2021 0,50%
  Od  01.05.2021 do 31.10.2021 0,18%
  Od 01.02.2021 do 30.04.2021 0,19%
  Od 01.09.2020 do 31.01.2021 0,20%

   

  6. Średni WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres (okres rozliczeniowy kwartalny)

  Od 01.10.2022 do 30.11.2022 7,08%
  Od 01.07.2022 do 30.09.2022 6,26%
  Od 01.04.2022 do 30.06.2022 3,50%
  Od 01.01.2022 do 31.03.2022 1,54%
  Od 01.10.2021 do 31.12.2021 0,22%
  Od  01.04.2021 do 30.09.2021 0,21%
  Od 01.01.2021 do 31.03.2021 0,22%
  Od 01.10.2020 do 31.12.2020 0,24%

   

  7. WIBOR 1 M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzających rozpoczęcie danego okresu; w przypadku braku notowań z dnia poprzedzającego (okres rozliczeniowy miesięczny)

  Od 01.11.2022 do 30.11.2022 7,15%
  Od 01.10.2022 do 31.10.2022 7,11%
  Od 01.09.2022 do 30.09.2022 7,01%
  Od 01.08.2022 do 31.08.2022 6,75%
  Od 01.07.2022 do 31.07.2022 6,59%
  Od 01.06.2022 do 30.06.2022 5,89%
  Od 01.05.2022 do 31.05.2022 5,26%
  Od 01.04.2022 do 30.04.2022 4,12%
  Od 01.03.2022 do 31.03.2022 3,14%
  Od 01.02.2022 do 28.02.2022 2,63%
  Od 01.01.2022 do 31.01.2022 2,23%
  Od 01.12.2021 do 31.12.2021 1,70%
  Od  01.04.2021 do 30.11.2021 0,18%
  Od 01.02.2021 do 31.03.2021 wstecz
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
  designed by Net-Line | www.net-line.pl