• Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 36
 • + 48 17 276 00 60
 • Szybkie linki

  Oprocentowanie kredytów

   

   

  Zobacz również:

  OPROCENTOWANIE KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH

  OPROCENTOWANIE KREDYTÓW DLA ROLNIKÓW

  OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

  PRZYKŁADY REPREZENTATYWNE

  TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KREDYTY

  ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE

  STAWKI REFERENCYJNE

   


  OPROCENTOWANIE KREDYTÓW

  NAZWA PRODUKTU

  OPROCENTOWNIE
  (w stosunku rocznym)

  Prowizja

   

  DLA OSÓB FIZYCZNYCH

  Kredyt BEZPIECZNA GOTÓWKA PRIM
   

   

  7,0% stopa stała Prowizja 2,0% + skladka ubezpieczeniowa od 20zł

  Kredyt gotówkowy "Przebój cenowy"

  (do 100 000 PLN)

   

  7,99% stopa stała 1,9 %

  Kredyt "Szybka Gotówka"

  (do 10 000 PLN)

  7,1% stopa stała

  3,0%

  Kredyt mieszkaniowy na EKO CEL

  (Oferta obowiązuje do 30.09.2023)

  6,50% stopa stała Prowizja 0%

  Kredyt mieszkaniowy

  "Mój Dom"

  - Kredyty oprocentowane są w wysokości: WIBOR 3M z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny plus ustalona indywidualnie marża Banku;

  lub

  - 8,71 % przez 60 miesięcy, po okresie 60 miesięcy
  WIBOR 3M z 20-go dnia miesiąca
  poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny +
  ustalona indywidualnie marża Banku

   

   - dla Posiadaczy ROR 0,75%;

  - dla pozostałych Klientów 1,00%;

   

  Kredyt remontowy niezabezpieczony hipoteką

   - Kredyty oprocentowane są w wysokości: WIBOR 3M z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny plus ustalona indywidualnie marża Banku;

  - dla Posiadaczy ROR 0,75%;

   

  - dla pozostałych Klientów 1,00%;

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

  Kredyty oprocentowane są w wysokości: WIBOR 3M z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny plus ustalona indywidualnie marża Banku

  lub

  9,99% przez 60 miesięcy, po okresie 60 miesięcy
  WIBOR 3M z 20-go dnia miesiąca
  poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny +
  marża Banku w wysokości 5 p.p;

  - Minimalna kwota kredytu 10000 zł.

  - Maksymalna kwota kredytu wynosi do 60% wartości nieruchomości.

   1,5 %

  Kredyt konsolidacyjny

  Kredyty oprocentowane są w wysokości: WIBOR 3M z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny plus ustalona indywidualnie marża Banku;

  1,5 %

  Kredyt odnawialny w ROR

  12,0%, stopa stała

  2,0%

  Limit w ROR

  17,0%, stopa stała

  brak

  << wróć do góry

   

  DLA ROLNIKÓW

  Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej

  7,1%, stopa stała

  0,99%

  Kredyt dla rolników otrzymujących dopłaty bezpośrednie z ARiMR

  7,1% stopa stała

  0,99%,

  Kredyt odnawialne w rachunku bieżącym oraz w rachunku kredytowym

  Oprocentowanie kredytów do 100000 zł wynosi 7,1% w stosunku rocznym-stopa stała

   

  Oprocentowanie kredytów powyżej 100000zł wynosi WIBOR 3M z 20-go dnia m-ca poprzedzającego okres rozliczeniowy + stała marża Banku w wysokości do 6 pp, stopa zmienna.

  0,99%

  << wróć do góry

   

  DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

  Kredyty na działalność gospodarczą

  Oprocentowanie kredytów do kwoty 100000 zł, z okresem spłaty do 1 roku wynosi 7,1% w stosunku rocznym-stopa stała

   

  Oprocentowanie kredytów powyżej 100000zł z wynosi WIBOR 3M z 20-go dnia m-ca poprzedzającego okres rozliczeniowy + stała marża Banku w wysokości do 6 pp, stopa zmienna.

  do 2,5%

  << wróć do góry

   

   

  PRZYKŁADY REPREZENTATYWNE

  Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”

  Dla oprocentowania okresowo – stałego:Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,3994 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 315 000 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 8,71% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,06% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,06%) i indywidualnie ustalonej marży  w wysokości 2%, równa rata miesięczna: 2581,20 PLN w okresie pierwszych 60 miesięcy, później w wysokości 2649,43 zł, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 478 902,45  PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 475 699,45 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 015,00 PLN. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. Opłata za sprawdzenie w BIK oraz KRD (dwie osoby): 34,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  793 902,45 PLN.
  Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
  Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Mój Dom” na 1 marca 2023 r.

  Dla oprocentowania zmiennego:
  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,5828% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 315 000 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu 9,06% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7.06 %) i marży Banku w wysokości 2%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Równa rata miesięczna: 2656,42 PLN, łączna liczba rat: 300.  Całkowity koszt kredytu  485 467,21 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 482 264,21 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 015,00 PLN. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. Opłata za sprawdzenie w BIK oraz KRD (dwie osoby): 34,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 800 467,21  PLN.
  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
  Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Mój Dom”na 1 stycznia 2023 r.

   

  Bezpieczna Gotówka Prim

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,59%. Całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, oprocentowanie stałe
  w wysokości 7,0% w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu wynosi 3.117,97 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu: 2% tj. 400,00 zł, odsetki 2.255,97 zł, BIK 7 zł, KRD 10 zł (od jednej osoby), ubezpieczenie kredytu 475,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 23.117,97 zł. Spłata w 36 równych ratach kapitałowo – odsetkowych, w tym 35 rat po 617,54 zł oraz ostatnia rata 612,07 zł. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu wypłaty kredytu w dniu 01.01.2023.

   

  Kredyt „Przebój cenowy”

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,92%. Całkowita kwota kredytu 25.000,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, oprocentowanie stałe w wysokości 7,99% w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu wynosi 6.261,22 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu: 1,9% tj. 475,00 zł, odsetki 5.394,22 zł, BIK 7zł, KRD 10 zł (od jednej osoby)). Składka ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy w wieku 39 lat wynosi 375,00 zł jednorazowo za cały okres kredytowania- składka uzależniona od wieku, kwoty kredytu i okresu spłaty . Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 31.261,22 zł. Spłata w 60 równych ratach kapitałowo – odsetkowych, w tym 59 rat po 506,79 zł oraz ostatnia rata 493,61 zł. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu wypłaty kredytu w dniu 01.02.2023 r.

  Produkt skierowany jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Przyznanie kredytu uzależnione jest od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dotyczące uzyskania kredytu dostępne są w Placówkach Banku.

   

  Kredyt „Szybka gotówka”

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,68%. Całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, okres kredytowania 18 miesięcy, oprocentowanie stałe w wysokości 7,1% w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu wynosi 453,65 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu: 3,0% tj. 150,00 zł, odsetki 296,65 zł, BIK 7 zł (od jednej osoby)). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 5.453,65 zł. Spłata w 18 równych ratach kapitałowo – odsetkowych, w tym 17 rat po 294,26 zł oraz ostatnia rata 294,23 zł. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu wypłaty kredytu w dniu 18.01.2022.

   

   

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

  Dla oprocentowania okresowo – stałego:
  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,5775% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 147 000 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 9,99% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 12,06% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,06%) i indywidualnie ustalonej marży  w wysokości 5%, równa rata miesięczna w okresie pierwszych 60 miesięcy 1578,77 PLN, a następnie 1 718,37 PLN, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 156 186,62  PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 153 928,62 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,5 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2205 PLN. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. Opłata za sprawdzenie w BIK i KRD: 34,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 303 186,62  PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
  Wyliczenia reprezentatywne dla uniwersalnego kredytu hipotecznego  na 1 stycznia 2023 r.


  Dla oprocentowania zmiennego:
  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 13,0744 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 147 000 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy;  oprocentowanie kredytu 12,06% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7.06 %) i marży Banku w wysokości 5%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Równa rata miesięczna: 1769,93 PLN, łączna liczba rat: 180.  Całkowity koszt kredytu  173 771,82 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 171 713,82 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 205,00 PLN. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. Opłata za sprawdzenie w BIK i KRD: 34,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 320 771,82  PLN.
  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
  Wyliczenia reprezentatywne dla uniwersalnego kredytu hipotecznego  na 1 stycznia 2023 r.

   

   

  Kredyt konsolidacyjny

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,85%, dla kredytu Konsolidacyjnego z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 70.000,00 zł, okres kredytowania 120 miesięcy, oprocentowanie zmienne w wysokości 11,91% w skali roku, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M (6,91%) powiększony o marżę Banku 5,0%.  Całkowity koszt kredytu wynosi 53.196,28 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 1,5% tj. 1.050,00 zł, odsetki 50.110,28 zł, BIK 7 zł (od jednej osoby), KRD 10 zł (od jednej osoby), podatek od czynności cywilnoprawnych PCC-3 19,00zł). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 123.196,28,zł. Spłata w 120 równych ratach kapitałowo – odsetkowych, w tym 119 rat po 1000,91 zł oraz ostatnia rata 1001,99 zł. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu wypłaty kredytu w dniu 01.07.2022.

   

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

   

  Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 16,85%. Całkowita kwota kredytu 3.000,00zł, okres kredytowania 12 miesięcy, oprocentowanie stałe w wysokości 12% w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu wynosi 460,05 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu: 2,0% tj. 60,00zł, odsetki 359,05 zł, BIK 7 zł, KRD 10zł (od jednej osoby), opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 24,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 3.460,05zł. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniach:  umowa kredytu zawarta w dniu 01.03.2023 na okres 12 miesięcy, kredyt w całości wypłacony w dniu zawarcia umowy, jednorazowa spłata całości kapitału na koniec okresu kredytowania, odsetki płatne ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania.

   

  Limit w ROR

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 18,84%. Całkowita kwota limitu 500,00zł, okres kredytowania 12 miesięcy, oprocentowanie stałe w wysokości 17% w stosunku rocznym. Całkowity koszt limitu wynosi 84,34 zł (w tym: odsetki 60,34zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 24,00zł). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 584,34zł. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniach:  umowa limitu zawarta w dniu 01.03.2023 na okres 12 miesięcy, limit w całości wypłacony w dniu zawarcia umowy, jednorazowa spłata całości kapitału na koniec okresu kredytowania, odsetki płatne ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania.

   

  << wróć do góry

   

   

  TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KREDYTY

  KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH I NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ

  1.

  Za prolongowanie terminu spłaty kredytu :

  -          konsumpcyjnego

   

  -          pozostałych kredytów

   

  20 zł

   

   maksymalnie 1% od kwoty zadłużenia, niemniej niż 50 zł.

  2.

  Zmiana innych postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy

  20 zł.

  3.

  Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych oraz zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik

   

  20 zł.

  4.

  Za wydanie na wniosek klienta opinii i zaświadczeń bankowych

   

  20 zł.

  5.

  Za wydanie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy

   

  10 zł.

  6.

  Za sporządzenie wydruku historii rachunku kredytowego,             1 strona wydruku A-4

  5 zł.

  7.

  Za sporządzenie i wysłanie upomnienia/ wezwania do spłaty kredytu lub odsetek /zarówno do kredytobiorcy jak i poręczycieli za każde wezwanie/

  10 zł.

  8.

  Za przeprowadzoną  inspekcję prawidłowości wykorzystania kredytu mieszkaniowego

  50 zł. /za każdą inspekcję/

  9.

  Za uzyskaną informację z InfoMonitora

  10 zł

  10.

  Za uzyskaną informację z BIK  (od jednej osoby)

  7 zł.

  11.

  Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy

  Wg kosztów rzeczywistych

   12. Zweryfikowanie wartości nieruchomości przez pracownika banku w trakcie kontroli bezpośredniej  50zł.
    PROWIZJE OD KREDYTÓW  
   1. Kredyty na cele konsumpcyjne  od 2 do 3%­*
   2. Kredyty na remont i budownictwo mieszkaniowe Od 0,75% do 1%­**
   3. Kredyty na cele rolnicze 0,99%
   4. Kredyty na działalność gospodarczą do 2,5%
   5.  Kredyt "Bezpieczna gotówka PRIM" 2 %
   6. Podwyższenie kwoty kredytu Wg stawki dla nowo udzielonych kredytów
   7. Automatyczne przedłużenie umowy kredytu ROR na następny okres Wg stawki dla nowo udzielonych kredytów
  8. Wysokość prowizji od kredytów konsumenckich udzielonych w promocji zawarta jest w załączonym do Regulaminu wyciągu z uchwały Zarządu Banku.  
  9. Odnowienie kredytu w rachunku bieżącym  Wg stawki dla nowo udzielonych kredytów
   10. Za udzielenie gwarancji od kwoty zobowiązania za każdy rozpoczęty 6-miesięczny okres ważności 1 % nie mniej niż 50zł
   11. Promesa kredytowa  0,5 %
   12. Uniwersalny kredyt hipoteczny, kredyt konsolidacyjny  1,5%

  ­* dla posiadaczy rachunków bieżących(rolniczych, przedsiębiorców indywidualnych oraz ROR) 2%, dla pozostałych klientów 3%

  ­­ ** dla posiadaczy rachunków bieżących(rolniczych, przedsiębiorców indywidualnych oraz  ROR) 0,75%, dla pozostałych klientów 1%

   

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Strzyżowie informuje, że maksymalna wysokość odsetek kapitałowych nie może w stosunku rocznym przekraczać 2-krotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych.

  << wróć do góry

   

   

  ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE

   Od niespłaconej kwoty kredytu/raty kredytu, Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p. (dla kredytów udzielonych od 21.01.2016)

   

  • Od 08.09.2022: 24,5% w stosunku rocznym
  • Od 08.07.2022 do 07.09.2022: 24% w stosunku rocznym
  • Od 09.06.2022 do 07.07.2022: 23% w stosunku rocznym
  • Od 06.05.2022 do 08.06.2022: 21,5% w stosunku rocznym
  • Od dnia 07.04.2022 do 05.05.2022 : 20,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.03.2022 do 06.04.2020 : 18,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.02.2022 do 08.03.2022 : 16,5% w stosunku rocznym
  • Od dnia 05.01.2022 do 08.02.2022 : 15,5% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.12.2021 do dnia 04.01.2022 : 14,5% w stosunku rocznym
  • Od dnia 04.11.2021 do 08.12.2021 : 13,5% w stosunku rocznym
  • Od dnia 07.10.2021 do dnia 03.11.2021 : 12% w stosunku rocznym
  • Od dnia 29.05.2020 do 06.10.2021 : 11,2% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.04.2020 do 28.05.2020 : 12% w stosunku rocznym
  • Od dnia 18.03.2020 do 08.04.2020 : 13% w stosunku rocznym
  •  Od dnia 21.01.2016 do 17.03.2020 : 14% w stosunku rocznym

   

  Odsetki od wszystkich kredytów przeterminowanych wynoszą czterokrotność stopy lombardowej (dla kredytów udzielonych do dnia 20.01.2016)

  • Od 08.09.2022: 29,0% w stosunku rocznym
  • Od 08.07.2022 do 07.09.2022: 28,0% w stosunku rocznym
  • Od 09.06.2022 do 07.07.2022: 26,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 06.05.2022 do 08.06.2022: 23,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 07.04.2022 do 05.05.2022 : 20,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.03.2022 do 06.04.2022  : 16,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.02.2022 do 08.03.2022  : 13,0% w stosunku rocznym
  • Od dnia 05.01.2022 do 08.02.2022 : 11% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.12.2021 do 04.01.2022 : 9% w stosunku rocznym
  • Od dnia 04.11.2021 do 08.12.2021 : 7% w stosunku rocznym
  • Od dnia 07.10.2021 do 03.11.2021: 4% w stosunku rocznym
  • Od dnia 29.05.2020 do 06.10.2021 : 2% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.04.2020 do 28.05.2020 : 4% w stosunku rocznym
  • Od dnia 18.03.2020 do 08.04.2020 : 6% w stosunku rocznym
  • Od dnia 05.03.2015 do 17.03.2020  : 10% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.10.2014 do 04.03.2015  : 12% w stosunku rocznym
  • Od dnia 04.07.2013 do 08.10.2014 : 16% w stosunku rocznym
  • Od dnia 06.06.2013 do 03.07.2013 : 17% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.05.2013 do 05.06.2013 : 18% w stosunku rocznym
  • Od dnia 07-03-2013 do 08.05.2013 : 19 % w stosunku rocznym
  • Od dnia 07-02-2013 do 06.03.2013 : 21 % w stosunku rocznym
  • Od dnia 10-01-2013 do 06.02.2013 : 22 % w stosunku rocznym
  • Od dnia 06-12-2012 do 09.01.2013 : 23% w stosunku rocznym
  • Od dnia 08-11-2012 do 05.12.2012 : 24% w stosunku rocznym
  • Od dnia 10-05-2012 do 07.11.2012 : 25% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09-06-2011 do 09-05-2012: 24% w stosunku rocznym
  • Od dnia 12-05-2011 do 08-06-2011: 23% w stosunku rocznym
  • Od dnia 06-04-2011 do 11-05-2011: 22% w stosunku rocznym
  • Od dnia 20-01-2011 do 05-04-2011: 21% w stosunku rocznym
  • Od dnia 25-06-2009 do 19-01-2011: 20% w stosunku rocznym
  • Od dnia 26-03-2009 do 24-06-2009: 21% w stosunku rocznym
  • Od dnia 26-02-2009 do 25-03-2009: 22% w stosunku rocznym
  • Od dnia 28-01-2009 do 25-02-2009: 23% w stosunku rocznym
  • Od dnia 24-12-2008 do 27-01-2009: 26% w stosunku rocznym

  << wróć do góry

   

  STAWKI REFERENCYJNE OPROCENTOWANIA  W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZYŻOWIE

   

  1. WIBOR 1 M na 10 dni kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie danego okresu; w przypadku braku notowań z dnia poprzedzającego (okres rozliczeniowy miesięczny)

  Od 01.04.2023 do 30.04.2023 6,85%
  Od 01.03.2023 do 31.03.2023 6,91%
  Od 01.02.2023 do 28.02.2023 6,90%
  Od 01.01.2023 do 31.01.2023 6,97%
  Od 01.12.2022 do 31.12.2022 6,92%
  Od 01.11.2022 do 30.11.2022 7,06%
  Od 01.10.2022 do 31.10.2022 7,02%
  Od 01.09.2022 do 30.09.2022 6,87%
  Od 01.08.2022 do 31.08.2022 6,70%
  Od 01.07.2022 do 31.07.2022 6,44%
  Od 01.06.2022 do 30.06.2022 5,62%
  Od 01.05.2022 do 31.05.2022 4,90%
  Od 01.04.2022 do 30.04.2022 3,81%
  Od 01.03.2022 do 31.03.2022 2,93%
  Od 01.02.2022 do 28.02.2022 2,47%
  Od 01.01.2022 do 31.01.2022 1,96%
  Od 01.12.2021 do 31.12.2021 1,44%
  Od 01.11.2021 do 30.11.2021 0,59%
  Od  01.06.2021 do 31.10.2021 0,18%
  Od 01.04.2021 do 31.05.2021 0,19%
  Od 01.03.2021 do 31.03.2021 0,18%
  Od 01.02.2021 do 28.02.2021 0,19%
  Od 01.09.2020 do 31.01.2021 0,20%

   

  2. WIBOR 1 M  na 20 dzień miesiąca; w przypadku braku notowań – dzień następny (okres rozliczeniowy miesięczny).

  Od 01.04.2023 do 30.04.2023 6,86%
  Od 01.03.2023 do 31.03.2023 6,92%
  Od 01.02.2023 do 28.02.2023 6,90%
  Od 01.01.2023 do 31.01.2023 6,98%
  Od 01.12.2022 do 31.12.2022 6,92%
  Od 01.11.2022 do 30.11.2022 7,06%
  Od 01.10.2022 do 31.10.2022 7,03%
  Od 01.09.2022 do 30.09.2022 6,87%
  Od 01.08.2022 do 31.08.2022 6,69%
  Od 01.07.2022 do 31.07.2022 6,38%
  Od 01.06.2022 do 30.06.2022 5,62%
  Od 01.05.2022 do 31.05.2022 4,87%
  Od 01.04.2022 do 30.04.2022 3,82%
  Od 01.03.2022 do 31.03.2022 2,95%
  Od 01.02.2022 do 28.02.2022 2,44%
  Od 01.01.2022 do 31.01.2022 1,94%
  Od 01.12.2021 do 31.12.2021 1,45%
  Od 01.11.2021 do 30.11.2021 0,59%
  Od  01.05.2021 do 31.10.2021 0,18%
  Od 01.04.2021 do 30.04.2021 0,19%
  Od 01.03.2021 do 31.03.2021 0,18%
  Od 01.02.2021 do 28.02.2021 0,19%
  Od 01.09.2020 do 31.01.2021 0,20%

  3. WIBOR 1 M na 20 dzień miesiąca; w przypadku braku notowań – dzień następny – kredyty na budownictwo mieszkaniowe (okres rozliczeniowy kwartalny)

  Od 01.04.2023 do 30.04.2023 6,86%
  Od 01.01.2023 do 31.03.2023 6,98%
  Od 01.10.2022 do 31.12.2022 7,14%
  Od 01.07.2022 do 30.09.2022 6,38%
  Od 01.04.2022 do 30.06.2022 3,82%
  Od 01.01.2022 do 31.03.2022 1,94%
  Od  01.07.2021 do 31.12.2021 0,18%
  Od 01.10.2020 do 30.06.2021 0,20%

  4. WIBOR 3 M na 20 dzień miesiąca; w przypadku braku notowań – dzień następny – kredyty na budownictwo mieszkaniowe (okres rozliczeniowy kwartalny, udzielane od 15.04.2009)

  Od 01.04.2023 do 30.04.2023 6,90%
  Od 01.01.2023 do 31.03.2023 7,06%
  Od 01.10.2022 do 31.12.2022 7,14%
  Od 01.07.2022 do 30.09.2022 6,91%
  Od 01.04.2022 do 30.06.2022 4,43%
  Od 01.01.2022 do 31.03.2022 2,37%
  Od 01.10.2021 do 30.11.2021 0,24%
  Od  01.01.2021 do 30.09.2021 0,21%
  Od 01.10.2020 do 31.12.2020 0,22%

  5. Średni WIBOR 1 M z miesiąca poprzedzającego dany okres (okres rozliczeniowy miesięczny)

  Od 01.03.2023 do 31.03.2023 6,89%
  Od 01.02.2023 do 28.02.2023 6,90%
  Od 01.01.2023 do 31.01.2023 6,98%
  Od 01.12.2022 do 31.12.2022 7,03%
  Od 01.11.2022 do 30.11.2022 7,08%
  Od 01.10.2022 do 31.10.2022 7,03%
  Od 01.09.2022 do 30.09.2022 6,85%
  Od 01.08.2022 do 31.08.2022 6,70%
  Od 01.07.2022 do 31.07.2022 6,29%
  Od 01.06.2022 do 30.06.2022 5,59%
  Od 01.05.2022 do 31.05.2022 4,75%
  Od 01.04.2022 do 30.04.2022 3,69%
  Od 01.03.2022 do 31.03.2022 2,87%
  Od 01.02.2022 do 28.02.2022 2,43%
  Od 01.01.2022 do 31.01.2022 1,98%
  Od 01.12.2021 do 31.12.2021 1,35%
  Od 01.11.2021 do 30.11.2021 0,50%
  Od  01.05.2021 do 31.10.2021 0,18%
  Od 01.02.2021 do 30.04.2021 0,19%
  Od 01.09.2020 do 31.01.2021 0,20%

  6. Średni WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres (okres rozliczeniowy kwartalny)

  Od 01.01.2023 do 31.03.2023 7,29%
  Od 01.10.2022 do 31.12.2022 7,08%
  Od 01.07.2022 do 30.09.2022 6,26%
  Od 01.04.2022 do 30.06.2022 3,50%
  Od 01.01.2022 do 31.03.2022 1,54%
  Od 01.10.2021 do 31.12.2021 0,22%
  Od  01.04.2021 do 30.09.2021 0,21%
  Od 01.01.2021 do 31.03.2021 0,22%
  Od 01.10.2020 do 31.12.2020 0,24%

  7. WIBOR 1 M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzających rozpoczęcie danego okresu; w przypadku braku notowań z dnia poprzedzającego (okres rozliczeniowy miesięczny)

  Od 01.03.2023 do 31.03.2023 6,89%
  Od 01.01.2023 do 28.02.2023 6,86%
  Od 01.01.2023 do 31.01.2023 6,93%
  Od 01.12.2022 do 31.12.2022 6,94%
  Od 01.11.2022 do 30.11.2022 7,15%
  Od 01.10.2022 do 31.10.2022 7,11%
  Od 01.09.2022 do 30.09.2022 7,01%
  Od 01.08.2022 do 31.08.2022 6,75%
  Od 01.07.2022 do 31.07.2022 6,59%
  Od 01.06.2022 do 30.06.2022 5,89%
  Od 01.05.2022 do 31.05.2022 5,26%
  Od 01.04.2022 do 30.04.2022 4,12%
  Od 01.03.2022 do 31.03.2022 3,14%
  Od 01.02.2022 do 28.02.2022 2,63%
  Od 01.01.2022 do 31.01.2022 2,23%
  Od 01.12.2021 do 31.12.2021 1,70%
  Od  01.04.2021 do 30.11.2021 0,18%
  Od 01.02.2021 do 31.03.2021
  wstecz
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
  designed by Net-Line | www.net-line.pl