• Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 36
 • + 48 17 276 00 60
 • Oferta

  Oprocentowanie kredytów

   

  OPROCENTOWANIE KREDYTÓW

   

  NAZWA PRODUKTU

  OPROCENTOWNIE
  (w stosunku rocznym)

  Prowizja

   

  DLA OSÓB FIZYCZNYCH

   Kredyt ekologiczny "Solar"  WIBOR 3m z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny + 3 pp. stopa procentowa zmienna 3,0% dla Posiadaczy rachunków bieżących lub 4,0% dla pozostałych Klientów

  Kredyt "Szybka Gotówka"

  (do 5000 PLN)

  8,0% stopa stała

  3,0%

  Kredyt gotówkowy do 2 lat

  8,5% stopa stała

   3,0% dla Posiadaczy ROR lub 4,0% dla pozostałych Klientów

  Kredyt gotówkowy od 2 do 5 lat

  9,90% zmienna stopa

  3,0% dla Posiadaczy ROR lub 4,0% dla pozostałych Klientów

  Kredyt "4 * 4" 
  z terminem spłaty do 48 m-cy

  4,0%, stopa stała

  Prowizja 4,0%

  Opłata przygotowawcza 4,0%

  Kredyt BEZPIECZNA GOTÓWKA PRIM
  z terminem spłaty do 36 miesiecy

  (dostępne od 1 kwietnia 2016)

  7,0% stopa stała

  Prowizja 3,0% + skladka ubezpieczeniowa od 30zł

  Kredyt mieszkaniowy

  "Mój Dom"

   

   

  (dla kredytów udzielonych po 09.10.2014)

  - Kredyty udzielane do kwoty 50000 zł, oprocentowane są w wysokości: WIBOR 3M z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny plus marża Banku w wysokości 3,5 pp;

   

  - Kredyty udzielane w kwocie powyżej 50000 zł do 200000 zł oprocentowane są w wysokości: WIBOR 3M z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny plus marża Banku w wysokości 2,5 pp;

   

  - Kredyty udzielane w kwocie powyżej 200000 zł oprocentowane są w wysokości: WIBOR 3M z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny plus marża Banku w wysokości 2,0 pp;

   - dla Posiadaczy ROR 0,75%;

   

  - dla pozostałych Klientów 1,00%;

   

  Kredyt mieszkaniowy

   

   (dla kredytów udzielonych po 01.06.2013; nie zabezpieczonych hipoteką)

   

   

   Oprocentowanie kredytów wynosi 7 % w stosunku rocznym - stopa zmienna  

   - dla Posiadaczy ROR 0,75%;

   

  - dla pozostałych Klientów 1,00%;

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

   

  (dla kredytów udzielonych po 09.10.2014) 

  - Kredyt oprocentowany w wysokości WIBOR 3M z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny plus marża Banku w wysokości 5,0 pp.

  - Minimalna kwota kredytu 10000 zł.

  - Maksymalna kwota kredytu wynosi do 60% wartości nieruchomości.

   1,5 %

  Kredyt "Na zdrowie" na sfinansowanie pobytu w Uzdrowisku Iwonicz SA  7% stopa stała  prowizja 0%, składka ubezpieczeniowa jednorazowo od 30zł
       
  Kredyt konsolidacyjny 

   - Kredyt oprocentowany w wysokości WIBOR 3M z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny plus marża Banku w wysokości 5,0 pp.

  1,5 %

  Kredyt odnawialny w ROR

  9,90%, stopa zmienna

  3,0%

  Limit w ROR

  10,00%, stopa zmienna

  brak

   

  DLA ROLNIKÓW

  Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej

  7,0%, stopa zmienna

  1,5%

  Kredyt dla rolników otrzymujących dopłaty bezpośrednie z ARiMR

  7,5% stopa zmienna

  1,5%,

  Kredyt odnawialne w rachunku bieżącym oraz w rachunku kredytowym

  8,0% stopa zmienna

  1,5%,

   

  DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

   Kredyty udzielone od 10.10.2014  

   Oprocentowanie kredytów do 100000 zł wynosi 7,5% w stosunku rocznym-stopa zmienna

   

  Oprocentowanie kredytów powyżej 100000zł wynosi WIBOR 1M z 20-go dnia m-ca poprzedzającego okres rozliczeniowy + stała marża Banku w wysokości 6 pp, stopa zmienna.

   do 2,5%

  Kredyty udzielone od 01.06.2013 do 09.10.2014

   Oprocentowanie kredytów do 100000 zł wynosi 7,5% w stosunku rocznym-stopa zmienna

   

  Oprocentowanie kredytów powyżej 100000zł wynosi WIBOR 1M z 20-go dnia m-ca poprzedzającego okres rozliczeniowy + stała marża Banku w wysokości 4 pp, stopa zmienna.

  do 2,5%

  Kredyty udzielone od 15.04.2009 do 31.05.2013 7,5% w stosunku rocznym. Stopa zmienna lub WIBOR 1M z 20-go dnia m-ca poprzedzającego okres rozliczeniowy + stała marża Banku w wysokości 4 pp. do 2,5%
  Kredyty udzielone od 10.02.2009 do 14.04.2009

  Oprocentowanie kredytu 7,5% w stosunku rocznym lub stawka WIBOR 1M z 20-go dnia m-ca poprzedzającego okres rozliczeniowy + stała marża Banku w wysokości 4pp.

  Obowiązuje zmienna stopa procentowa.

   do 2,5%
   Kredyty udzielone od 01.11.2005 do 09.02.2009

  Bez względu na okres spłaty oprocentowanie kredytu wynosi: stawka WIBOR 1M z 20-go dnia m-ca poprzedzającego okres rozliczeniowy + stała marża Banku w wysokości 4pp.

  Zmienna stopa procentowa w stosunku roczny.

   do 2,5%

   

   

  KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH I NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ

  1.

  Za prolongowanie terminu spłaty kredytu :

  -          konsumpcyjnego

   

  -          pozostałych kredytów

   

  20 zł

   

   maksymalnie 1% od kwoty zadłużenia, niemniej niż 50 zł.

  2.

  Zmiana innych postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy

  20 zł.

  3.

  Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych oraz zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik

   

  20 zł.

  4.

  Za wydanie na wniosek klienta opinii i zaświadczeń bankowych

   

  20 zł.

  5.

  Za wydanie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy

   

  10 zł.

  6.

  Za sporządzenie wydruku historii rachunku kredytowego,             1 strona wydruku A-4

  5 zł

  7.

  Za sporządzenie i wysłanie upomnienia/ wezwania do spłaty kredytu lub odsetek /zarówno do kredytobiorcy jak i poręczycieli za każde wezwanie/

   

  10 zł.

  8.

  Za przeprowadzoną  inspekcję prawidłowości wykorzystania kredytu mieszkaniowego

  50 zł. /za każdą inspekcję/

  9.

  Za uzyskaną informację z InfoMonitora

  10 zł

  10.

  Za uzyskaną informację z BIK  (od jednej osoby)

  7 zł.

  11.

  Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy

  Wg kosztów rzeczywistych

   12. Podwyższenie kwoty kredytu  Wg stawki dla nowo udzielonych kredytów
   13. Automatyczne przedłużenie umowy kredytu ROR na następny okres  Wg stawki dla nowo udzielonych kredytów
   14. Odnowienie kredytu w rachunku bieżącym  Wg stawki dla nowo udzielonych kredytów
   15. Za udzielenie gwarancji od kwoty zobowiązania za każdy rozpoczęty 6-miesięczny okres ważności  1 %
   16. Promesa kredytowa  0,5 %

   

   

   INFORMACJA DOTYCZĄCA KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH - RZECZYWISTA ROCZNA STOPA PROCENTOWA

  NAZWA KREDYTU

  RZECZYWISTA ROCZNA STOPA PROCENTOWA

  Kredyt ekologiczny „SOLAR"

  RRSP wynosi 6,58% przy założeniach: kredyt 10000zł udzielony 31.10.2014 r., z maksymalnym okresem spłaty i oprocentowaniem 5,40%, raty malejące płatne 30,31 każdego miesiąca.

  Kredyt gotówkowy ( z terminem spłaty do 2 lat)

  Dla Posiadaczy ROR 3,0% (rzeczywista stopa procentowa 12,29%);

  Dla pozostałych Klientów 4,0% (rzeczywista stopa procentowa 13,49%);

  Kredyt gotówkowy (z terminem spłaty od 2 lat do 5 lat)

  Dla Posiadaczy ROR 3,0% (rzeczywista stopa procentowa 14,23%);

  Dla pozostałych Klientów 4,0% (rzeczywista stopa procentowa 14,76%);

  Kredyt 4x4

  Rzeczywista roczna stopa procentowa od kwoty 5.000 zł wynosi 19,72%

  Kredyt mieszkaniowy

  Rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi 6,38% (rzeczywista roczna stopa procentowa w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim wyliczona jest przy założeniu: kredyt w wysokości 20.000 zł, udzielony 31.10.2014 r. z maksymalnym okresem spłaty i oprocentowaniu 5,90%, malejące raty miesięczne płatne do 30, 31 każdego m-ca);

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny Rzeczywista roczna stopa procentowawynosi 8,30% (rzeczywista roczna stopa procentowa w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim wyliczona jest przy założeniu: kredyt w wysokości 20.000zł, udzielony 31.10.2014 r. z maksymalnym okresem spłaty i oprocentowaniu 7,4%, malejące raty miesięczne płatne do 30,31 każdego m-ca);

  Kredyt „BEZPIECZNA GOTÓWKA"

  Rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi 16,89%;

   

   

   

   Od niespłaconej kwoty kredytu/raty kredytu, Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p. (dla kredytów udzielonych od 21.01.2016)

  •  Od dnia 21.01.2016 : 14% w stosunku rocznym

   

  Odsetki od wszystkich kredytów przeterminowanych wynoszą czterokrotność stopy lombardowej (dla kredytów udzielonych do dnia 20.01.2016)

   

  • Od dnia 05.03.2015  : 10% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.10.2014 do 04.03.2015  : 12% w stosunku rocznym
  • Od dnia 04.07.2013 do 08.10.2014 : 16% w stosunku rocznym
  • Od dnia 06.06.2013 do 03.07.2013 : 17% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.05.2013 do 05.06.2013 : 18% w stosunku rocznym
  • Od dnia 07-03-2013 do 08.05.2013 : 19 % w stosunku rocznym
  • Od dnia 07-02-2013 do 06.03.2013 : 21 % w stosunku rocznym
  • Od dnia 10-01-2013 do 06.02.2013 : 22 % w stosunku rocznym
  • Od dnia 06-12-2012 do 09.01.2013 : 23% w stosunku rocznym
  • Od dnia 08-11-2012 do 05.12.2012 : 24% w stosunku rocznym
  • Od dnia 10-05-2012 do 07.11.2012 : 25% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09-06-2011 do 09-05-2012: 24% w stosunku rocznym
  • Od dnia 12-05-2011 do 08-06-2011: 23% w stosunku rocznym
  • Od dnia 06-04-2011 do 11-05-2011: 22% w stosunku rocznym
  • Od dnia 20-01-2011 do 05-04-2011: 21% w stosunku rocznym
  • Od dnia 25-06-2009 do 19-01-2011: 20% w stosunku rocznym
  • Od dnia 26-03-2009 do 24-06-2009: 21% w stosunku rocznym
  • Od dnia 26-02-2009 do 25-03-2009: 22% w stosunku rocznym
  • Od dnia 28-01-2009 do 25-02-2009: 23% w stosunku rocznym
  • Od dnia 24-12-2008 do 27-01-2009: 26% w stosunku rocznym

  Przekazy międzynarodowe

  Przelewy na rachunek w BS

   

  Przekazy z zagranicy kierowane są bezpośrednio na rachunek odbiorcy w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie. Do realizacji zlecenia (od strony nadawcy) należy podać:

  • kodu SWIFT- owego “POLUPLPR”
  • numeru IBAN, tj. 26 cyfrowy numer rachunku poprzedzony literami PL

  Środki przeliczane są na walutę krajową (polski złoty - PLN).

   

   

  Western Union Money Tranfer

   

  Bank Spółdzielczy w Strzyżowie współpracuje w zakresie realizacji przekazów transgranicznych z siecią Western Union Money Transfer.

   

   Klient w celu realizacji przekazu powinien posiadać następujące dane:

  - imię i nazwisko nadawcy przekazu;

  - kwotę przekazu w walucie polskiej lub zagranicznej (dopuszczalna różnica w kwocie podanej przez klienta i kwocie wysłanej nie może przekraczać 10%);

  - kraj nadania przeyłki;

  - numer kontrolny MCTN (opcjonalnie).

   

  Wypłacającym przekaz może być jedynie osoba wskazana przez nadawcę, jako "Odbiorca". Odbiór środków może nastąpic jedynie na podstawie dowodu tożsamości, to jest m.in. dowodu osobistego, paszportu, prawo jazdy.

   

  Wypłata środków następuje wyłącznie w walucie polskiej - polski złoty (PLN).

   

   

  Przekazy internetowe

   

  Bank realizuje też przekazy internetowe z następujących banków i instytucji finansowych:

  • Money Exchange SA - Madryt, Hiszpania
  • Sami Swoi - Londyn, Wielka Brytania
  • Telegiros - Madryt, Hiszpania
  • Investquid - Londyn, Wielka Brytania
  • EUROPHIL - USA
  • Uniastrum - Moskwa, Rosja
  • Joint Stock Commercial Bank - Intercoop Bank, Moskwa, Rosja
  • Russlavbank - Moskwa, Rosja


  Wypłacającym przekaz może być jedynie osoba wskazana przez nadawcę, jako "Odbiorca". Odbiór środków może nastąpic jedynie na podstawie dowodu tożsamości, to jest m.in. dowodu osobistego, paszportu, prawo jazdy.

   

   Klient w celu realizacji przekazu powinien posiadać następujące dane:

  - numer ID przekazu lub Hasło;

  - kwotę i walutę tansakcji;

  - imię i nazwisko zleceniodawcy przekazu.

   

  Wypłata środków następuje wyłącznie w walucie polskiej - polski złoty (PLN).

   

   

  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
  designed by Net-Line | www.net-line.pl