• Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 36
 • + 48 17 276 00 60
 • Szybkie linki

  Tabela prowizji i opłat - FIRMY

  Rachunki bieżące i pomocnicze osób prawnych i nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

  1

  Za otwarcie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego

  30 zł

  2

  Za posiadanie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego, jeżeli w danym miesiącu wystąpił obrót na rachunku

  15 zł

  3

  Za wydanie blankietów czeków gotówkowych lub rozrachunkowych: od 1 szt.

  0,50 zł

  4

  Za potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego

  5 zł

  5

  Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym

  20 zł

  6

  Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych

  30 zł

  7

  Za sporządzenie wydruku obrotów na jednym rachunku bankowym za jedną stronę wydruku A-4

  5 zł

  8

  Za sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego oraz pojedynczego dowodu do wyciągu

  5 zł

  9

  Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku w Banku, o obrotach i wysokości salda na rachunku, potwierdzającego że rachunek nie jest zajęty przez komornika itp.

  20 zł

  10

  Za udzielanie na "hasło" telefonicznych informacji o stanie środków na rachunkach

  10 zł miesięcznie

  11

  Likwidacja rachunku na życzenie klienta przed upływem 3-ch miesięcy od założenia

  20 zł

  12

  Za czynności związane z utratą czeków gotówkowych i rozrachunkowych / przyjęcie, wykonanie oraz odwołanie zastrzeżenia

  50 zł

   

  13

  Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w BS w Strzyżowie

  1 zł

  14

  Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym banku

  2 zł

  15 Realizacja przelewu do ZUS 4 zł
  16 Realizacja przelewu na konto Organu podatkowego 4 zł

   

   

  SMS BANKING

  1

  Prowizja za wysłaną wiadomość sms

  0,30 zł

   

   

  INTERNET BANKING

   

  1

  Udostępnienie usługi

  10 zł miesięcznie

  2

  Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w BS w Strzyżowie

  0 zł

  3

  Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym banku

  1 zł

  4

  Realizacja przelewy do ZUS/US

  1 zł

  5

  Zlecenia stałe

  0 zł

  6

  Hasła jednorazowe wysyłane w postaci SMS

  0 zł

  7

  Wydanie listy haseł jednorazowych

  0 zł

  8

  Odblokowanie dostępu do systemu IB

  0 zł

  9

  Zmiana numeru telefonu wskazanego do wysyłania haseł sms

  0 zł

   

   HOME BANKING

  1

  Udostępnienie usługi

  80 zł miesięcznie

  2

  Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w BS w Strzyżowie

  0 zł

  3

  Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym banku

  1 zł

   

   

  Wydanie i obsługa  karty płatniczej VISA BUSINESS DEBETOWA

  1.

  Wydanie nowej karty

   

  bez opłat

  2.

  Wznowienie karty

   

  bez opłat

  3.

  Opłata za użytkowanie karty1 

  miesięcznie 3 zł.

  4.

  Wydanie duplikatu karty

   

  8 zł.

  5.

  Transakcje bezgotówkowe

   

  bez opłat

  6.

  Wypłata gotówki w bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami2

   

  bez opłat

  7.

  Wypłata gotówki w bankomatach innego banku w kraju

   

  4 zł.

  8.

  Wypłata gotówki w bankomatach innego banku za granicą

   

  6 zł.

  9.

  Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju

   

  5 zł.

  10.

  Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą

   

  2% min 10 zł.

  11.

   

  Wypłata gotówki w  placówkach Poczty Polskiej

   

   

   

  5 zł.

  12.

  Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres

  - opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia

   

   

  3 zł.

  13.

  Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty

   

  8 zł.

  14.

  Za zmianę danych Użytkownika karty

  - opłata pobierana w dniu przesłania informacji do Centrali BPS o zmianie danych Użytkownika karty

   

  3 zł.

  15.

  Zmiana limitu autoryzacyjnego

   

  3 zł.

  - za każdą kartę wydaną do rachunku

  2 - lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku

   

   

   

   

  wstecz
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
  designed by Net-Line | www.net-line.pl