• Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 36
 • + 48 17 276 00 60
 • Szybkie linki

  Zgubiłem kartę!!!

   INFOLINIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH

   

  Telefon

  0-801 321 456

  Opłata za połączenie wg taryfy operatora.

  Telefon

  86 215 50 00

  Opłata za połączenie wg taryfy operatora.

  Poczta elektroniczna

  kontakt@bankbps.pl

   

  Zakres spraw

  Wsparcie dla klientów Banku Spółdzielczego w Strzyżowie w zakresie kart płatniczych

   

  Strona www

  http://www.kartosfera.pl/

  Godziny pracy

  Czynna całą dobę

   

   

  ZASTRZEŻENIA KART DLA KLIENTÓW

   

  1)      Telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Banku pod numerem telefonu:

  801 321 456 lub +48 86 215 50 50;

  2)  Osobiście w placówce Banku;

  3)  Za pośrednictwem portalu kartowego (http://www.kartosfera.pl/);

  4)  Za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem telefonu:

  +48 828 828 828.

   

   

  Informujemy, że wszystkie rozmowy na Infolinii Banku są nagrywane.

  Jak płacić kartą w Internecie

   

  W celu dokonywania płatności kartą w Internecie, Klient powinien:

   

  1.  ustalić wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii Obsługa Klienta Banku BPS S.A. -      tel.: +48 86 215 50 00 

  lub bezpośrednio w placówkach Banku Spółdzielczego w Strzyżowie.


  2.    aktywować zabezpieczenie 3D Secure na portalu kartowym www.kartosfera.pl
   

  W tym celu niezbędne jest podanie w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się na portalu kartowym.
   

  Za pośrednictwem portalu kartowego będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
  1) aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
  2) zmienić kod PIN,
  3) zastrzegać kartę

   zasady_ladu_korporacyjnego_22.07.2014.pdf Instrukcja logowania do Portalu Kartowego.pdf

   zasady_ladu_korporacyjnego_22.07.2014.pdf Podręcznik Użytkownika Portalu Kartowego.pdf

   

  Oprocentowanie kredytów

  OPROCENTOWANIE KREDYTÓW

   

  NAZWA PRODUKTU

  OPROCENTOWNIE
  (w stosunku rocznym)

  Prowizja

   

  DLA OSÓB FIZYCZNYCH

  Kredyt gotówkowy "Przebój cenowy" (do 5000 PLN)

  (Promocja obowiązuje od 01.04.2019 do 30.09.2019)

  4,0% stopa stała 1,9 %
   Kredyt ekologiczny "Solar"  WIBOR 3m z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny + 3 pp. stopa procentowa zmienna 3,0% dla Posiadaczy rachunków bieżących lub 4,0% dla pozostałych Klientów

  Kredyt "Szybka Gotówka"

  (do 5000 PLN)

  8,0% stopa stała

  3,0%

  Kredyt gotówkowy do 2 lat

  8,5% stopa stała

   3,0% dla Posiadaczy ROR lub 4,0% dla pozostałych Klientów

  Kredyt gotówkowy od 2 do 5 lat

  9,90% zmienna stopa

  3,0% dla Posiadaczy ROR lub 4,0% dla pozostałych Klientów

  Kredyt "4 * 4"
  z terminem spłaty do 48 m-cy

  4,0%, stopa stała

  Prowizja 4,0%

  Opłata przygotowawcza 4,0%

  Kredyt BEZPIECZNA GOTÓWKA PRIM
  z terminem spłaty do 36 miesiecy

  (dostępne od 1 kwietnia 2016)

  7,0% stopa stała

  Prowizja 3,0% + skladka ubezpieczeniowa od 20zł

  Kredyt BEZPIECZNA GOTÓWKA PRIM
  PROMOCJA

  (promocja ważna od 01.04.2019 do 30.09.2019)

  3,0% stopa stała Prowizja 5,0% + skladka ubezpieczeniowa od 20zł

  Kredyt mieszkaniowy

  "Mój Dom"

   

   

  (dla kredytów udzielonych po 09.10.2014)

  - Kredyty udzielane do kwoty 50000 zł, oprocentowane są w wysokości: WIBOR 3M z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny plus marża Banku w wysokości 3,5 pp;

   

  - Kredyty udzielane w kwocie powyżej 50000 zł do 200000 zł oprocentowane są w wysokości: WIBOR 3M z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny plus marża Banku w wysokości 2,5 pp;

   

  - Kredyty udzielane w kwocie powyżej 200000 zł oprocentowane są w wysokości: WIBOR 3M z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny plus marża Banku w wysokości 2,0 pp;

   - dla Posiadaczy ROR 0,75%;

   

  - dla pozostałych Klientów 1,00%;

   

  Kredyt mieszkaniowy

   

   (dla kredytów udzielonych po 01.06.2013; nie zabezpieczonych hipoteką)

   

   

   Oprocentowanie kredytów wynosi 7 % w stosunku rocznym - stopa zmienna

  - dla Posiadaczy ROR 0,75%;

   

  - dla pozostałych Klientów 1,00%;

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

   

  (dla kredytów udzielonych po 09.10.2014) 

  - Kredyt oprocentowany w wysokości WIBOR 3M z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny plus marża Banku w wysokości 5,0 pp.

  - Minimalna kwota kredytu 10000 zł.

  - Maksymalna kwota kredytu wynosi do 60% wartości nieruchomości.

   1,5 %

  Kredyt konsolidacyjny

   - Kredyt oprocentowany w wysokości WIBOR 3M z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy kwartalny plus marża Banku w wysokości 5,0 pp.

  1,5 %

  Kredyt odnawialny w ROR

  9,90%, stopa zmienna

  3,0%

  Limit w ROR

  10,00%, stopa zmienna

  brak

   

  DLA ROLNIKÓW

  Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej

  7,0%, stopa zmienna

  1,5%

  Kredyt dla rolników otrzymujących dopłaty bezpośrednie z ARiMR

  7,5% stopa zmienna

  1,5%,

  Kredyt odnawialne w rachunku bieżącym oraz w rachunku kredytowym

  8,0% stopa zmienna

  1,5%,

   

  DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

   Kredyty udzielone od 10.10.2014  

   Oprocentowanie kredytów do 100000 zł wynosi 7,5% w stosunku rocznym-stopa zmienna

   

  Oprocentowanie kredytów powyżej 100000zł wynosi WIBOR 1M z 20-go dnia m-ca poprzedzającego okres rozliczeniowy + stała marża Banku w wysokości 6 pp, stopa zmienna.

   do 2,5%

  Kredyty udzielone od 01.06.2013 do 09.10.2014

   Oprocentowanie kredytów do 100000 zł wynosi 7,5% w stosunku rocznym-stopa zmienna

   

  Oprocentowanie kredytów powyżej 100000zł wynosi WIBOR 1M z 20-go dnia m-ca poprzedzającego okres rozliczeniowy + stała marża Banku w wysokości 4 pp, stopa zmienna.

  do 2,5%

  Kredyty udzielone od 15.04.2009 do 31.05.2013 7,5% w stosunku rocznym. Stopa zmienna lub WIBOR 1M z 20-go dnia m-ca poprzedzającego okres rozliczeniowy + stała marża Banku w wysokości 4 pp. do 2,5%
  Kredyty udzielone od 10.02.2009 do 14.04.2009

  Oprocentowanie kredytu 7,5% w stosunku rocznym lub stawka WIBOR 1M z 20-go dnia m-ca poprzedzającego okres rozliczeniowy + stała marża Banku w wysokości 4pp.

  Obowiązuje zmienna stopa procentowa.

   do 2,5%
   Kredyty udzielone od 01.11.2005 do 09.02.2009

  Bez względu na okres spłaty oprocentowanie kredytu wynosi: stawka WIBOR 1M z 20-go dnia m-ca poprzedzającego okres rozliczeniowy + stała marża Banku w wysokości 4pp.

  Zmienna stopa procentowa w stosunku roczny.

   do 2,5%

   

   

  KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH I NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ

  1.

  Za prolongowanie terminu spłaty kredytu :

  -          konsumpcyjnego

   

  -          pozostałych kredytów

   

  20 zł

   

   maksymalnie 1% od kwoty zadłużenia, niemniej niż 50 zł.

  2.

  Zmiana innych postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy

  20 zł.

  3.

  Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych oraz zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik

   

  20 zł.

  4.

  Za wydanie na wniosek klienta opinii i zaświadczeń bankowych

   

  20 zł.

  5.

  Za wydanie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy

   

  10 zł.

  6.

  Za sporządzenie wydruku historii rachunku kredytowego,             1 strona wydruku A-4

  5 zł

  7.

  Za sporządzenie i wysłanie upomnienia/ wezwania do spłaty kredytu lub odsetek /zarówno do kredytobiorcy jak i poręczycieli za każde wezwanie/

   

  10 zł.

  8.

  Za przeprowadzoną  inspekcję prawidłowości wykorzystania kredytu mieszkaniowego

  50 zł. /za każdą inspekcję/

  9.

  Za uzyskaną informację z InfoMonitora

  10 zł

  10.

  Za uzyskaną informację z BIK  (od jednej osoby)

  7 zł.

  11.

  Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy

  Wg kosztów rzeczywistych

   12. Podwyższenie kwoty kredytu  Wg stawki dla nowo udzielonych kredytów
   13. Automatyczne przedłużenie umowy kredytu ROR na następny okres  Wg stawki dla nowo udzielonych kredytów
   14. Odnowienie kredytu w rachunku bieżącym  Wg stawki dla nowo udzielonych kredytów
   15. Za udzielenie gwarancji od kwoty zobowiązania za każdy rozpoczęty 6-miesięczny okres ważności  1 %
   16. Promesa kredytowa  0,5 %

   

   

   INFORMACJA DOTYCZĄCA KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH - RZECZYWISTA ROCZNA STOPA PROCENTOWA

  NAZWA KREDYTU

  RZECZYWISTA ROCZNA STOPA PROCENTOWA

  Kredyt ekologiczny „SOLAR"

  RRSP wynosi 6,58% przy założeniach: kredyt 10000zł udzielony 31.10.2014 r., z maksymalnym okresem spłaty i oprocentowaniem 5,40%, raty malejące płatne 30,31 każdego miesiąca.

  Kredyt gotówkowy ( z terminem spłaty do 2 lat)

  Dla Posiadaczy ROR 3,0% (rzeczywista stopa procentowa 12,29%);

  Dla pozostałych Klientów 4,0% (rzeczywista stopa procentowa 13,49%);

  Kredyt gotówkowy (z terminem spłaty od 2 lat do 5 lat)

  Dla Posiadaczy ROR 3,0% (rzeczywista stopa procentowa 14,23%);

  Dla pozostałych Klientów 4,0% (rzeczywista stopa procentowa 14,76%);

  Kredyt 4x4

  Rzeczywista roczna stopa procentowa od kwoty 5.000 zł wynosi 19,72%

  Kredyt mieszkaniowy

  Rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi 6,38% (rzeczywista roczna stopa procentowa w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim wyliczona jest przy założeniu: kredyt w wysokości 20.000 zł, udzielony 31.10.2014 r. z maksymalnym okresem spłaty i oprocentowaniu 5,90%, malejące raty miesięczne płatne do 30, 31 każdego m-ca);

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny Rzeczywista roczna stopa procentowawynosi 8,30% (rzeczywista roczna stopa procentowa w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim wyliczona jest przy założeniu: kredyt w wysokości 20.000zł, udzielony 31.10.2014 r. z maksymalnym okresem spłaty i oprocentowaniu 7,4%, malejące raty miesięczne płatne do 30,31 każdego m-ca);

  Kredyt „BEZPIECZNA GOTÓWKA"

  Rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi 16,89%;

   

   

   

   Od niespłaconej kwoty kredytu/raty kredytu, Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p. (dla kredytów udzielonych od 21.01.2016)

  •  Od dnia 21.01.2016 : 14% w stosunku rocznym

   

  Odsetki od wszystkich kredytów przeterminowanych wynoszą czterokrotność stopy lombardowej (dla kredytów udzielonych do dnia 20.01.2016)

   

  • Od dnia 05.03.2015  : 10% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.10.2014 do 04.03.2015  : 12% w stosunku rocznym
  • Od dnia 04.07.2013 do 08.10.2014 : 16% w stosunku rocznym
  • Od dnia 06.06.2013 do 03.07.2013 : 17% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09.05.2013 do 05.06.2013 : 18% w stosunku rocznym
  • Od dnia 07-03-2013 do 08.05.2013 : 19 % w stosunku rocznym
  • Od dnia 07-02-2013 do 06.03.2013 : 21 % w stosunku rocznym
  • Od dnia 10-01-2013 do 06.02.2013 : 22 % w stosunku rocznym
  • Od dnia 06-12-2012 do 09.01.2013 : 23% w stosunku rocznym
  • Od dnia 08-11-2012 do 05.12.2012 : 24% w stosunku rocznym
  • Od dnia 10-05-2012 do 07.11.2012 : 25% w stosunku rocznym
  • Od dnia 09-06-2011 do 09-05-2012: 24% w stosunku rocznym
  • Od dnia 12-05-2011 do 08-06-2011: 23% w stosunku rocznym
  • Od dnia 06-04-2011 do 11-05-2011: 22% w stosunku rocznym
  • Od dnia 20-01-2011 do 05-04-2011: 21% w stosunku rocznym
  • Od dnia 25-06-2009 do 19-01-2011: 20% w stosunku rocznym
  • Od dnia 26-03-2009 do 24-06-2009: 21% w stosunku rocznym
  • Od dnia 26-02-2009 do 25-03-2009: 22% w stosunku rocznym
  • Od dnia 28-01-2009 do 25-02-2009: 23% w stosunku rocznym
  • Od dnia 24-12-2008 do 27-01-2009: 26% w stosunku rocznym

   

  Komunikaty kredytowe

  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI OPROCENTOWANIA KREDYTÓW 

   

   I. Tabela oprocentowania kredytów mieszkaniowych opartych na WIBOR 1M + 2 pp. 

   Okres obowiązywania Oprocentowanie 
  od 01.04.2019 do 30.06.2019  3,64 %
  od 01.01.2019 do 31.03.2019  3,64 %
  od 01.10.2018 do 31.12.2018  3,64 %
  od 01.07.2018 do 30.09.2018  3,64 %
  od 01.04.2018 do 30.06.2018  3,64 %
  od 01.01.2018 do 31.03.2018  3,65 %
  od 01.10.2017 do 31.12.2017  3,66 %
  od 01.07.2017 do 30.09.2017  3,66 %
  od 01.04.2017 do 30.06.2017  3,66 %
  od 01.01.2017 do 31.03.2017  3,66 %
  od 01.10.2016 do 31.12.2016  3,65 %
  od 01.07.2016 do 30.09.2016  3,64 %
  od 01.04.2016 do 30.06.2016  3,56 %
  od 01.01.2016 do 31.03.2016  3,66 %
  od 01.10.2015 do 31.12.2015  3,66 %
  od 01.07.2015 do 30.09.2015  3,66 %
  od 01.04.2015 do 30.06.2015  3,64 %
  od 01.01.2015 do 31.03.2015  4,08 %
  od 01.10.2014 do 31.12.2014  4,50 %
  od 01.07.2014 do 30.09.2014  4,60 %
  od 01.04.2014 do 30.06.2014  4,61 %
  od 01.01.2014 do 31.03.2014  4,61 %
  od 01.10.2013 do 31.12.2013  4,60 %
  od 01.07.2013 do 30.09.2013  4,83 %
  od 01.04.2013 do 30.06.2013  5,39 %
  od 01.01.2013 do 31.03.2013  6,28 %
  od 01.10.2012 do 31.12.2012  6,89 %
  od 01.07.2012 do 30.09.2012  6,92 %
  od 01.04.2012 do 30.06.2012  6,72%
  od 01.01.2012 do 31.03.2012  6,77 %
  od 01.10.2011 do 31.12.2011  6,63 %
  od 01.07.2011 do 30.09.2011

   6,60 %

   od 01.04.2011 do 30.06.2011  5,90 %
   od 01.01.2011 do 31.03.2011  5,65 %
   od 01.10.2010 do 31.12.2010  5,61 %
   od 01.07.2010 do 30.09.2010  5,63 %
   od 01.04.2010 do 30.06.2010  5,62 %
   od 01.01.2010 do 31.03.2010  5,75 %

   

  II. Tabela oprocentowania kredytów mieszkaniowych opartych na WIBOR 1M + 1,5 pp.  

   Okres obowiązywania Oprocentowanie 
  od 01.04.2019 do 30.06.2019  3,14 %
  od 01.01.2019 do 31.03.2019  3,14 %
  od 01.10.2018 do 31.12.2018  3,14 %
  od 01.07.2018 do 30.09.2018  3,14 %
  od 01.04.2018 do 30.06.2018  3,14 %
  od 01.01.2018 do 31.03.2018  3,15 %
  od 01.10.2017 do 31.12.2017  3,16 %
  od 01.07.2017 do 30.09.2017  3,16 %
  od 01.04.2017 do 30.06.2017  3,16 %
  od 01.01.2017 do 31.03.2017  3,16 %
  od 01.10.2016 do 31.12.2016  3,15 %
  od 01.07.2016 do 30.09.2016  3,14 %
  od 01.04.2016 do 30.06.2016  3,06 %
  od 01.01.2016 do 31.03.2016  3,16 %
  od 01.10.2015 do 31.12.2015  3,16 %
  od 01.07.2015 do 30.09.2015  3,16 %
  od 01.04.2015 do 30.06.2015   3,14 %
  od 01.01.2015 do 31.03.2015  3,58 %
  od 01.10.2014 do 31.12.2014   4,00 %
  od 01.07.2014 do 30.09.2014  4,10 %
  od 01.04.2014 do 30.06.2014   4,11 %
  od 01.01.2014 do 31.03.2014  4,11 %
  od 01.10.2013 do 31.12.2013  4,10 %
   od 01.07.2013 do 30.09.2013  4,33 %
   od 01.04.2013 do 30.06.2013  4,89 %
   od 01.01.2013 do 31.03.2013  5,78 %
  od 01.10.2012 do 31.12.2012  6,39 %
   od 01.07.2012 do 30.09.2012  6,42 %
   od 01.04.2012 do 30.06.2012  6,22 %
   od 01.01.2012 do 31.03.2012  6,27 %
   od 01.10.2011 do 31.12.2011  6,13 %
   od 01.07.2011 do 30.09.2011  6,10 %
   od 01.04.2011 do 30.06.2011  5,40 %
   od 01.01.2011 do 31.03.2011  5,15 %
   od 01.10.2010 do 31.12.2010  5,11 %
   od 01.07.2010 do 30.09.2010  5,13 %
   od 01.04.2010 do 30.06.2010  5,12 %
   od 01.01.2010 do 31.03.2010  5,25 %

   

  III. Tabela oprocentowania kredytów mieszkaniowych opartych na WIBOR 3M+ 3,5 pp.

   Okres obowiązywania Oprocentowanie 
  od 01.04.2019 do 30.06.2019  5,22 %
  od 01.01.2019 do 31.03.2019  5,22 %
  od 01.10.2018 do 31.12.2018  5,22 %
  od 01.07.2018 do 30.09.2018  5,20 %
  od 01.04.2018 do 30.06.2018  5,20 %
  od 01.01.2018 do 31.03.2018  5,22 %
  od 01.10.2017 do 31.12.2017  5,23 %
  od 01.07.2017 do 30.09.2017  5,23 %
  od 01.04.2017 do 30.06.2017  5,23 %
  od 01.01.2017 do 31.03.2017  5,23 %
  od 01.10.2016 do 31.12.2016  5,21 %
  od 01.07.2016 do 30.09.2016  5,20 %
  od 01.04.2016 do 30.06.2016  5,17 %
  od 01.01.2016 do 31.03.2016  5,22 %
  od 01.10.2015 do 31.12.2015  5,22 %
  od 01.07.2015 do 30.09.2015  5,22 %
  od 01.04.2015 do 30.06.2015   5,15 %
  od 01.01.2015 do 31.03.2015  5,56 %
  od 10.10.2014 do 31.12.2014   5,90 %

   

  IV. Tabela oprocentowania kredytów mieszkaniowych opartych na WIBOR 3M+ 2,5 pp.

   Okres obowiązywania Oprocentowanie 
  od 01.04.2019 do 30.06.2019  4,22 %
  od 01.01.2019 do 31.03.2019  4,22 %
  od 01.10.2018 do 31.12.2018  4,22 %
  od 01.07.2018 do 30.09.2018  4,20 %
  od 01.04.2018 do 30.06.2018  4,20 %
  od 01.01.2018 do 31.03.2018  4,22 %
  od 01.10.2017 do 31.12.2017  4,23 %
  od 01.07.2017 do 30.09.2017  4,23 %
  od 01.04.2017 do 30.06.2017  4,23 %
  od 01.01.2017 do 31.03.2017  4,23 %
  od 01.10.2016 do 31.12.2016  4,21 %
  od 01.07.2016 do 30.09.2016  4,20 %
  od 01.04.2016 do 30.06.2016  4,17 %
  od 01.01.2016 do 31.03.2016  4,22 %
  od 01.10.2015 do 31.12.2015  4,22 %
  od 01.07.2015 do 30.09.2015  4,22 %
  od 01.04.2015 do 30.06.2015  4,15 %
  od 01.01.2015 do 31.03.2015  4,56 %
  od 10.10.2014 do 31.12.2014   4,90 %

   

  V. Tabela oprocentowania kredytów mieszkaniowych opartych na WIBOR 3M+ 2 pp. 

   Okres obowiązywania Oprocentowanie 
  od 01.04.2019 do 30.06.2019  3,72 %
  od 01.01.2019 do 31.03.2019  3,72 %
  od 01.10.2018 do 31.12.2018  3,72 %
  od 01.07.2018 do 30.09.2018  3,70 %
  od 01.04.2018 do 30.06.2018  3,70 %
  od 01.01.2018 do 31.03.2018  3,72 %
  od 01.10.2017 do 31.12.2017  3,73 %
  od 01.07.2017 do 30.09.2017  3,73 %
  od 01.04.2017 do 30.06.2017  3,73 %
  od 01.01.2017 do 31.03.2017  3,73 %
  od 01.10.2016 do 31.12.2016  3,71 %
  od 01.07.2016 do 30.09.2016  3,70 %
  od 01.04.2016 do 30.06.2016  3,67 %
  od 01.01.2016 do 31.03.2016  3,72 %
  od 01.10.2015 do 31.12.2015  3,72 %
  od 01.07.2015 do 30.09.2015  3,72 %
  od 01.04.2015 do 30.06.2015   3,65 %
  od 01.01.2015 do 31.03.2015  4,06 %
  od 01.10.2014 do 31.12.2014   4,40 %
  od 01.07.2014 do 30.09.2014  4,68 %
  od 01.04.2014 do 30.06.2014   4,71 %
  od 01.01.2014 do 31.03.2014  4,70 %
   od 01.10.2013 do 31.12.2013  4,68 %
   od 01.07.2013 do 30.09.2013  4,74 %
   od 01.04.2013 do 30.06.2013  5,39 %
   od 01.01.2013 do 31.03.2013  6,17 %
  od 01.10.2012 do 31.12.2012  6,95 %
  od 01.07.2012 do 30.09.2012  7,12 %
   od 01.04.2012 do 30.06.2012  6,95 %
   od 01.01.2012 do 31.03.2012  6,99 %
   od 01.10.2011 do 31.12.2011  6,76 %
   od 01.07.2011 do 30.09.2011  6,66 %
   od 01.04.2011 do 30.06.2011  6,18 %
   od 01.01.2011 do 31.03.2011  5,92 %
   od 01.10.2010 do 31.12.2010  5,83 %
   od 01.07.2010 do 30.09.2010  5,85 %
   od 01.04.2010 do 30.06.2010  6,13 %
   od 01.01.2010 do 31.03.2010  6,25 %
   od 01.10.2009 do 31.12.2009  6,17 %
   od 01.07.2009 do 30.09.2009  6,64 %
   od 15.04.2009 do 30.06.2009  6,27 %

   

  VI. Tabela oprocentowania kredytów mieszkaniowych opartych na WIBOR 3M+ 1,7 pp. 

   Okres obowiązywania Oprocentowanie 
  od 01.04.2019 do 30.06.2019  3,42 %
  od 01.01.2019 do 31.03.2019  3,42 %
  od 01.10.2018 do 31.12.2018  3,42 %
  od 01.07.2018 do 30.09.2018  3,40 %
  od 01.04.2018 do 30.06.2018  3,40 %
  od 01.01.2018 do 31.03.2018  3,42 %
  od 01.10.2017 do 31.12.2017  3,43 %
  od 01.07.2017 do 30.09.2017  3,43 %
  od 01.04.2017 do 30.06.2017  3,43 %
  od 01.01.2017 do 31.03.2017  3,43 %
  od 01.10.2016 do 31.12.2016  3,41 %
  od 01.07.2016 do 30.09.2016  3,40 %
  od 01.04.2016 do 30.06.2016  3,37 %
  od 01.01.2016 do 31.03.2016  3,42 %
  od 01.10.2015 do 31.12.2015  3,42 %
  od 01.07.2015 do 30.09.2015  3,42 %
  od 01.04.2015 do 30.06.2015   3,35 %
  od 01.01.2015 do 31.03.2015  3,76 %
  od 01.10.2014 do 31.12.2014   4,10 %
  od 01.07.2014 do 30.09.2014  4,38 %
  od 01.04.2014 do 30.06.2014   4,41 %
   od 01.01.2014 do 31.03.2014  4,40 %
   od 01.10.2013 do 31.12.2013  4,38 %
   od 01.07.2013 do 30.09.2013  4,44 %
   od 01.04.2013 do 30.06.2013  5,09 %
   od 01.01.2013 do 31.03.2013  5,87 %
  od 01.10.2012 do 31.12.2012  6,65 %
  od 01.07.2012 do 30.09.2012  6,82 %
   od 01.04.2012 do 30.06.2012  6,65 %
   od 15.03.2012 do 31.03.2012  6,69 %

   

   VII. Tabela oprocentowania kredytów mieszkaniowych opartych na WIBOR 3M+ 1,5 pp. 

   Okres obowiązywania Oprocentowanie 
  od 01.04.2019 do 30.06.2019  3,22 %
  od 01.01.2019 do 31.03.2019  3,22 %
  od 01.10.2018 do 31.12.2018  3,22 %
  od 01.07.2018 do 30.09.2018  3,20 %
  od 01.04.2018 do 30.06.2018  3,20 %
  od 01.01.2018 do 31.03.2018  3,22 %
  od 01.10.2017 do 31.12.2017  3,23 %
  od 01.07.2017 do 30.09.2017  3,23 %
  od 01.04.2017 do 30.06.2017  3,23 %
  od 01.01.2017 do 31.03.2017  3,23 %
  od 01.10.2016 do 31.12.2016  3,21 %
  od 01.07.2016 do 30.09.2016  3,20 %
  od 01.04.2016 do 30.06.2016  3,17 %
  od 01.01.2016 do 31.03.2016  3,22 %
  od 01.10.2015 do 31.12.2015  3,22 %
  od 01.07.2015 do 30.09.2015  3,22 %
  od 01.04.2015 do 30.06.2015   3,15 %
  od 01.01.2015 do 31.03.2015  3,56 %
  od 01.10.2014 do 31.12.2014   3,90 %
  od 01.07.2014 do 30.09.2014  4,18 %
  od 01.04.2014 do 30.06.2014   4,21 %
   od 01.01.2014 do 31.03.2014  4,20 %
  od 01.10.2013 do 31.12.2013  4,18 %
   od 01.07.2013 do 30.09.2013  4,24 %
   od 01.04.2013 do 30.06.2013  4,89 %
   od 01.01.2013 do 31.03.2013  5,67 %
  od 01.10.2012 do 31.12.2012  6,45 %
  od 01.07.2012 do 30.09.2012  6,62 %
   od 01.04.2012 do 30.06.2012  6,45 %
   od 15.03.2012 do 31.03.2012  6,49 %

   

  VIII. Tabela oprocentowania kredytu ekologicznego "SOLAR" (WIBOR 3M + 3,0pp)

   Okres obowiązywania Oprocentowanie 
  od 01.04.2019 do 30.06.2019  4,72 %
  od 01.01.2019 do 31.03.2019  4,72 %
  od 01.10.2018 do 31.12.2018  4,72 %
  od 01.07.2018 do 30.09.2018  4,70 %
  od 01.04.2018 do 30.06.2018  4,70 %
  od 01.01.2018 do 31.03.2018  4,72 %
  od 01.10.2017 do 31.12.2017  4,73 %
  od 01.07.2017 do 30.09.2017  4,73 %
  od 01.04.2017 do 30.06.2017  4,73 %
  od 01.01.2017 do 31.03.2017  4,73 %
  od 01.10.2016 do 31.12.2016  4,71 %
  od 01.07.2016 do 30.09.2016  4,70 %
  od 01.04.2016 do 30.06.2016  4,67 %
  od 01.01.2016 do 31.03.2016  4,72 %
  od 01.10.2015 do 31.12.2015  4,72 %
  od 01.07.2015 do 30.09.2015  4,72 %
  od 01.04.2015 do 30.06.2015   4,65 %
  od 01.01.2015 do 31.03.2015  5,06 %
  od 01.10.2014 do 31.12.2014   5,40 %
  od 01.07.2014 do 30.09.2014  5,68 %
  od 01.04.2014 do 30.06.2014   5,71 %
  od 01.01.2014 do 31.03.2014  5,70 %
  od 01.10.2013 do 31.12.2013  5,68 %
   od 01.07.2013 do 30.09.2013  5,74 %
   od 01.04.2013 do 30.06.2013  6,39 %
   od 01.01.2013 do 31.03.2013  7,17 %
   od 01.10.2012 do 31.12.2012  7,95 %
   od 01.07.2012 do 30.09.2012  8,12 %
   od 01.04.2012 do 30.06.2012  7,95 %
   od 01.01.2012 do 31.03.2012  7,99 %
   od 01.10.2011 do 31.12.2011  7,76 %
   od 01.07.2011 do 30.09.2011  7,66 %
   od 01.04.2011 do 30.06.2011  7,18 %
   od 01.01.2011 do 31.03.2011  6,92 %
   od 01.10.2010 do 31.12.2010  9,83 %
   od 03.09.2010 do 30.09.2010  9,85 %

   

   IX. Tabela oprocentowania Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego udzielonego od 10.10.2014

   Okres obowiązywania Oprocentowanie 
  od 01.04.2019 do 30.06.2019  6,72 %
  od 01.01.2019 do 31.03.2019  6,72 %
  od 01.10.2018 do 31.12.2018  6,72 %
  od 01.07.2018 do 30.09.2018  6,70 %
  od 01.04.2018 do 30.06.2018  6,70 %
  od 01.01.2018 do 31.03.2018  6,72 %
  od 01.10.2017 do 31.12.2017  6,73 %
  od 01.07.2017 do 30.09.2017  6,73 %
  od 01.04.2017 do 30.06.2017  6,73 %
  od 01.01.2017 do 31.03.2017  6,73 %
  od 01.10.2016 do 31.12.2016  6,71 %
  od 01.07.2016 do 30.09.2016  6,70 %
  od 01.04.2016 do 30.06.2016  6,67 %
  od 01.01.2016 do 31.03.2016  6,72 %
  od 01.10.2015 do 31.12.2015  6,72 %
  od 01.07.2015 do 30.09.2015  6,72 %
  od 01.04.2015 do 30.06.2015   6,65 %
  od 01.01.2015 do 31.03.2015  7,06 %
  od 10.10.2014 do 31.12.2014   7,40 %

   

  X. Tabela oprocentowania Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego udzielonego do 09.10.2014

   Okres obowiązywania Oprocentowanie 
  od 01.04.2019 do 30.06.2019  5,72 %
  od 01.01.2019 do 31.03.2019  5,72 %
  od 01.10.2018 do 31.12.2018  5,72 %
  od 01.07.2018 do 30.09.2018  5,70 %
  od 01.04.2018 do 30.06.2018  5,70 %
  od 01.01.2018 do 31.03.2018  5,72 %
  od 01.10.2017 do 31.12.2017  5,73 %
  od 01.07.2017 do 30.09.2017  5,73 %
  od 01.04.2017 do 30.06.2017  5,73 %
  od 01.01.2017 do 31.03.2017  5,73 %
  od 01.10.2016 do 31.12.2016  5,71 %
  od 01.07.2016 do 30.09.2016  5,70 %
  od 01.04.2016 do 30.06.2016  5,67 %
  od 01.01.2016 do 31.03.2016  5,72 %
  od 01.10.2015 do 31.12.2015  5,72 %
  od 01.07.2015 do 30.09.2015  5,72 %
  od 01.04.2015 do 30.06.2015   5,65 %
  od 01.01.2015 do 31.03.2015  6,06 %
  od 01.10.2014 do 31.12.2014   6,40 %
  od 01.07.2014 do 30.09.2014  6,68 %
  od 01.04.2014 do 30.06.2014   6,71 %
  od 01.01.2014 do 31.03.2014  6,70 %
  od 01.10.2013 do 31.12.2013  6,68 %
   od 01.07.2013 do 30.09.2013  6,74 %
  od 01.04.2013 do 30.06.2013  7,39 %
  od 01.01.2013 do 31.03.2013  8,17 %
  od 01.10.2012 do 31.12.2012  8,95 %
   od 01.07.2012 do 30.09.2012  9,12 %
   od 01.04.2012 do 30.06.2012  8,95 %
   od 01.01.2012 do 31.03.2012  8,99 %

   

   

  Tabela prowizji i opłat - OS.FIZ.

  RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY

  1

  Otwarcie rachunku wkładu oszczędnościowego i oszczędnościowo-rozliczeniowego

  bez opłat

  2

  Posiadanie rachunku ROR

  2 zł miesięcznie

  3

  Wpłaty i wypłaty z rachunku wkładów oszczędnościowych oraz ROR prowadzonych w BS

  bez opłat

  4

  Wpłaty i wypłaty z rachunków wkładów oszczędnościowych  prowadzonych przez inne banki (Grupa BPS);
  - a`vista, ROR

  bez prowizji
  (za wyjątkiem kosztu
  potwierdzenia
  salda na rachunku)

  5

  Ustalenie salda wkładów oszczędnościowych klienta z innego banku przy wykorzystaniu dostępnych środków łączności /fax/

  4 zł

  6

  Udzielanie na "hasło" telefonicznych informacji o stanie środków na rachunkach

  2 zł miesięcznie

  7

  Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu, z rachunku wkładów oszczędnościowych i ROR

  30 zł

  8

  Za poszukiwanie rachunków wkładów oszczędnościowych na nazwisko jednej osoby i udzielenie pisemnej informacji o saldzie

  10 zł

  9

  Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu wkładu oszczędnościowego, jego wysokości oraz o wysokości  dopisanych odsetek od wkładu itp.

  20 zł

  10

  Za sporządzenie wydruku obrotów na jednym rachunku wkładów oszczędnościowych, za jedną stronę wydruku A-4

  5 zł

  11

  Za sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku oszczędnościowego  oraz pojedynczego dowodu do wyciągu

  5 zł

  12

  Za przyjęcie , wykonanie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie książeczki lub czeków ROR

  50 zł

  13

  Umorzenie utraconej książeczki

  10 zł

  14

  Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki

  10 zł

  15

  Przepisanie książeczki w związku z przepisami prawa /cesja/

  15 zł

  16

  Realizacja zleceń lub przelewów z ROR  z wyjątkiem zleceń stałych

  2 zł

  17

  Realizacja zleceń stałych z ROR od każdej operacji

  3 zł

  18

  Za wydanie blankietów czekowych

  0,50 zł od sztuki

  19

  Za potwierdzenie czeku ROR

  2 zł

  20

  Dokonanie blokady wkładów na książeczce oszczędnościowej lub ROR z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank

  20 zł

  21

  Za wydanie na życzenie klienta fotokopii zlikwidowanej książeczki oszczędnościowej

  5 zł

  22

  Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia wymagalnego z tytułu debetu w ROR

  10 zł

  23

  Przyjęcie  pełnomocnictwa

  bez opłat

  24

  Zmiana pełnomocnictwa

  10 zł

  25

  Przyjęcie i zmiana zapisu na wypadek śmierci

  20 zł

  26

  Likwidacja książeczki oszczędnościowej

  4 zł

   

  SMS BANKING

  1

  Prowizja za wysłaną wiadomość sms

  0,30 zł


    INTERNET BANKING

  1

  Udostępnienie usługi

  5 zł miesięcznie

  2

  Realizacja przelewu

  0 zł

  3

  Zlecenia stałe

  0 zł

  4

  Hasła jednorazowe wysyłane w postaci SMS

  0 zł

  5

  Wydanie listy haseł jednorazowych

  0 zł

  6

  Odblokowanie dostępu do systemu IB

  0 zł

  7

  Zmiana numeru telefonu wskazanego do wysyłania haseł sms

  0 zł

   

  Wydanie i obsługa  karty płatniczej VISA CLASSIC DEBETOWA

  1.

  Wydanie nowej karty

   

  bez opłat

  2.

  Wznowienie karty

   

  bez opłat

  3.

  Opłata za użytkowanie karty1

  miesięcznie 3 zł.

  4.

  Wydanie duplikatu karty

   

  8 zł.

  5.

  Transakcje bezgotówkowe

   

  bez opłat

  6.

  Wypłata gotówki w bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami2

   

  bez opłat

  7.

  Wypłata gotówki w bankomatach innego banku w kraju

   

  4 zł.

  8.

  Wypłata gotówki w bankomatach innego banku za granicą

   

  6 zł.

  9.

  Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju

   

  5 zł.

  10.

  Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą

   

  2% min 10 zł.

  11.

   


  Wypłata gotówki w  placówkach Poczty Polskiej

   

   

   

  5 zł.

  12.

  Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres

  - opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia

   

   

  3 zł.

  13.

  Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty

   

  8 zł.

  14.

  Za zmianę danych Użytkownika karty

  - opłata pobierana w dniu przesłania informacji do Centrali BPS o zmianie danych Użytkownika karty

   

  3 zł.

  15.

  Zmiana limitu autoryzacyjnego

   

  3 zł.

  - za każdą kartę wydaną do rachunku

  2 - lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku

   

   

  Tabela prowizji i opłat - FIRMY

  Rachunki bieżące i pomocnicze osób prawnych i nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

  1

  Za otwarcie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego

  30 zł

  2

  Za posiadanie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego, jeżeli w danym miesiącu wystąpił obrót na rachunku

  15 zł

  3

  Za wydanie blankietów czeków gotówkowych lub rozrachunkowych: od 1 szt.

  0,50 zł

  4

  Za potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego

  5 zł

  5

  Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym

  20 zł

  6

  Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych

  30 zł

  7

  Za sporządzenie wydruku obrotów na jednym rachunku bankowym za jedną stronę wydruku A-4

  5 zł

  8

  Za sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego oraz pojedynczego dowodu do wyciągu

  5 zł

  9

  Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku w Banku, o obrotach i wysokości salda na rachunku, potwierdzającego że rachunek nie jest zajęty przez komornika itp.

  20 zł

  10

  Za udzielanie na "hasło" telefonicznych informacji o stanie środków na rachunkach

  10 zł miesięcznie

  11

  Likwidacja rachunku na życzenie klienta przed upływem 3-ch miesięcy od założenia

  20 zł

  12

  Za czynności związane z utratą czeków gotówkowych i rozrachunkowych / przyjęcie, wykonanie oraz odwołanie zastrzeżenia

  50 zł

   

  13

  Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w BS w Strzyżowie

  1 zł

  14

  Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym banku

  2 zł

  15 Realizacja przelewu do ZUS 4 zł
  16 Realizacja przelewu na konto Organu podatkowego 4 zł

   

   

  SMS BANKING

  1

  Prowizja za wysłaną wiadomość sms

  0,30 zł

   

   

  INTERNET BANKING

   

  1

  Udostępnienie usługi

  10 zł miesięcznie

  2

  Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w BS w Strzyżowie

  0 zł

  3

  Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym banku

  1 zł

  4

  Realizacja przelewy do ZUS/US

  1 zł

  5

  Zlecenia stałe

  0 zł

  6

  Hasła jednorazowe wysyłane w postaci SMS

  0 zł

  7

  Wydanie listy haseł jednorazowych

  0 zł

  8

  Odblokowanie dostępu do systemu IB

  0 zł

  9

  Zmiana numeru telefonu wskazanego do wysyłania haseł sms

  0 zł

   

   HOME BANKING

  1

  Udostępnienie usługi

  80 zł miesięcznie

  2

  Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w BS w Strzyżowie

  0 zł

  3

  Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym banku

  1 zł

   

   

  Wydanie i obsługa  karty płatniczej VISA BUSINESS DEBETOWA

  1.

  Wydanie nowej karty

   

  bez opłat

  2.

  Wznowienie karty

   

  bez opłat

  3.

  Opłata za użytkowanie karty1 

  miesięcznie 3 zł.

  4.

  Wydanie duplikatu karty

   

  8 zł.

  5.

  Transakcje bezgotówkowe

   

  bez opłat

  6.

  Wypłata gotówki w bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami2

   

  bez opłat

  7.

  Wypłata gotówki w bankomatach innego banku w kraju

   

  4 zł.

  8.

  Wypłata gotówki w bankomatach innego banku za granicą

   

  6 zł.

  9.

  Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju

   

  5 zł.

  10.

  Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą

   

  2% min 10 zł.

  11.

   

  Wypłata gotówki w  placówkach Poczty Polskiej

   

   

   

  5 zł.

  12.

  Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres

  - opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia

   

   

  3 zł.

  13.

  Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty

   

  8 zł.

  14.

  Za zmianę danych Użytkownika karty

  - opłata pobierana w dniu przesłania informacji do Centrali BPS o zmianie danych Użytkownika karty

   

  3 zł.

  15.

  Zmiana limitu autoryzacyjnego

   

  3 zł.

  - za każdą kartę wydaną do rachunku

  2 - lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku

   

   

   

   

  Tabela prowizji i opłat - ROLNICY

  RACHUNEK BIEŻĄCY ROLNIKÓW IDYWIDULANYCH

  1

  Otwarcie rachunku

  0 zł

  2

  Prowadzenie rachunku

  0 zł

  3

  Polecenie zapłaty

  0 zł

  4

  Realizacja przelewu

  0 zł

  5

  Zlecenie stałe

  3 zł

  6

  Wydanie pierwszego zaświadczenia o numerze konta, celem przedstawienia w ARiMR

  0 zł

  7

  Wydanie kolejnego zaświadczenia o numerze konta, celem przedstawienia w ARiMR

  20 zł

  8

  Wydanie innego zaświadczenie o numerze konta

  20 zł

  9

  Kasowa wpłata środków na rachunek

  0 zł

  10

  Wypłata środków z rachunku

  od 0,4% nie mniej niż 2 zł

   

   

  SMS BANKING

  1

  Prowizja za wysłaną wiadomość sms

  0,30zł

   

  INTERNET BANKING

  1

  Udostępnienie usługi

  5 zł miesięcznie

  2

  Realizacja przelewu

  0 zł

  3

  Zlecenia stałe

  0 zł

  4

  Hasła jednorazowe wysyłane w postaci SMS

  0 zł

  5

  Wydanie listy haseł jednorazowych

  0 zł

  6

  Odblokowanie dostępu do systemu IB

  0 zł

  7

  Zmiana numeru telefonu wskazanego do wysyłania haseł sms

  0 zł

  Przekazy międzynarodowe

  Przelewy na rachunek w BS

   

  Przekazy z zagranicy kierowane są bezpośrednio na rachunek odbiorcy w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie. Do realizacji zlecenia (od strony nadawcy) należy podać:

  • kod SWIFT  “POLUPLPR”
  • numer IBAN, tj. 26 cyfrowy numer rachunku poprzedzony literami PL

  Środki przeliczane są na walutę krajową (polski złoty - PLN).

   

   

  Western Union Money Transfer

   

  Bank Spółdzielczy w Strzyżowie współpracuje w zakresie realizacji przekazów transgranicznych z siecią Western Union Money Transfer.

   

   Klient w celu realizacji przekazu powinien posiadać następujące dane:

  - imię i nazwisko nadawcy przekazu;

  - kwotę przekazu w walucie polskiej lub zagranicznej (dopuszczalna różnica w kwocie podanej przez klienta i kwocie wysłanej nie może przekraczać 10%);

  - kraj nadania przeyłki;

  - numer kontrolny MCTN (opcjonalnie).

   

  Wypłacającym przekaz może być jedynie osoba wskazana przez nadawcę, jako "Odbiorca". Odbiór środków może nastąpic jedynie na podstawie dowodu tożsamości, to jest m.in. dowodu osobistego, paszportu, prawo jazdy.

   

  Wypłata środków następuje wyłącznie w walucie polskiej - polski złoty (PLN).

   

   

  Przekazy internetowe

   

  Bank realizuje też przekazy internetowe z następujących banków i instytucji finansowych:

  1.      Unistream Commercial Bank JCB Flotskaya Str., 5-A Moscow 125493, Russia.

  2.      One Money Mail Limited (Sami Swoi) Polish Trade House, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, London W5 2ST, United Kingdom.

  3.      United Europhil SA C/Gran Via 62, 4 Dcha 28 013 Madrid, Spain.

  4.      Russky Slaviansky Bank, 14/2 Donskaya Street, Moscow 119049, Russia.


  Wypłacającym przekaz może być jedynie osoba wskazana przez nadawcę, jako "Odbiorca". Odbiór środków może nastąpic jedynie na podstawie dowodu tożsamości, to jest m.in. dowodu osobistego, paszportu, prawo jazdy.

   

   Klient w celu realizacji przekazu powinien posiadać następujące dane:

  - numer ID przekazu lub Hasło;

  - kwotę i walutę tansakcji;

  - imię i nazwisko zleceniodawcy przekazu.

   

  Wypłata środków następuje wyłącznie w walucie polskiej - polski złoty (PLN).

   

   

  Rozliczenia pieniężne

  ROZLICZENIA PIENIĘŻNE -

  OPERACJE KASOWE

   

  1

  Wpłata za energię elektryczną od osób indywidualnych - PGE

  1 zł

  2

  Wpłaty na rzecz Urzędu Miejskiego: podatek gruntowy, opłata skarbowa i inne

  0 zł

  3

  Czynsz mieszkaniowy MG Zarządu Budynkami Mieszkalnymi

  0 zł

  4

  Orange Polska S.A. (dawniej Telekomunikacja Polska S.A.)

  1 zł

  5

  Autokurs

  od 2 zł

  6

  Rozliczenia płatności z tytułu składek ZUS, podatków US

  5 zł

  7

  Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone przez BS

  0,3% - 0,5% - nie mniej niż 2 zł

  8

  Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach

  0,5% - nie mniej niż 3 zł

  9

  Prowizja od wypłat gotówkowych

  0,4% - 0,5% - nie mniej niż 2 zł

  10

  Za administrowanie czekami rozrachunkowymi przyjętymi do inkasa przez bank podawcy czeku

  10 zł

   

  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
  designed by Net-Line | www.net-line.pl