RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY

1

Otwarcie rachunku wkładu oszczędnościowego i oszczędnościowo-rozliczeniowego

bez opłat

2

Posiadanie rachunku ROR

2 zł miesięcznie

3

Wpłaty i wypłaty z rachunku wkładów oszczędnościowych oraz ROR prowadzonych w BS

bez opłat

4

Wpłaty i wypłaty z rachunków wkładów oszczędnościowych  prowadzonych przez inne banki (Grupa BPS);
- a`vista, ROR

bez prowizji
(za wyjątkiem kosztu
potwierdzenia
salda na rachunku)

5

Ustalenie salda wkładów oszczędnościowych klienta z innego banku przy wykorzystaniu dostępnych środków łączności /fax/

4 zł

6

Udzielanie na "hasło" telefonicznych informacji o stanie środków na rachunkach

2 zł miesięcznie

7

Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu, z rachunku wkładów oszczędnościowych i ROR

30 zł

8

Za poszukiwanie rachunków wkładów oszczędnościowych na nazwisko jednej osoby i udzielenie pisemnej informacji o saldzie

10 zł

9

Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu wkładu oszczędnościowego, jego wysokości oraz o wysokości  dopisanych odsetek od wkładu itp.

20 zł

10

Za sporządzenie wydruku obrotów na jednym rachunku wkładów oszczędnościowych, za jedną stronę wydruku A-4

5 zł

11

Za sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku oszczędnościowego  oraz pojedynczego dowodu do wyciągu

5 zł

12

Za przyjęcie , wykonanie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie książeczki lub czeków ROR

50 zł

13

Umorzenie utraconej książeczki

10 zł

14

Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki

10 zł

15

Przepisanie książeczki w związku z przepisami prawa /cesja/

15 zł

16

Realizacja zleceń lub przelewów z ROR  z wyjątkiem zleceń stałych

2 zł

17

Realizacja zleceń stałych z ROR od każdej operacji

3 zł

18

Za wydanie blankietów czekowych

0,50 zł od sztuki

19

Za potwierdzenie czeku ROR

2 zł

20

Dokonanie blokady wkładów na książeczce oszczędnościowej lub ROR z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank

20 zł

21

Za wydanie na życzenie klienta fotokopii zlikwidowanej książeczki oszczędnościowej

5 zł

22

Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia wymagalnego z tytułu debetu w ROR

10 zł

23

Przyjęcie  pełnomocnictwa

bez opłat

24

Zmiana pełnomocnictwa

10 zł

25

Przyjęcie i zmiana zapisu na wypadek śmierci

20 zł

26

Likwidacja książeczki oszczędnościowej

4 zł

 

SMS BANKING

1

Prowizja za wysłaną wiadomość sms

0,30 zł


  INTERNET BANKING

1

Udostępnienie usługi

5 zł miesięcznie

2

Realizacja przelewu

0 zł

3

Zlecenia stałe

0 zł

4

Hasła jednorazowe wysyłane w postaci SMS

0 zł

5

Wydanie listy haseł jednorazowych

0 zł

6

Odblokowanie dostępu do systemu IB

0 zł

7

Zmiana numeru telefonu wskazanego do wysyłania haseł sms

0 zł

 

Wydanie i obsługa  karty płatniczej VISA CLASSIC DEBETOWA

1.

Wydanie nowej karty

 

bez opłat

2.

Wznowienie karty

 

bez opłat

3.

Opłata za użytkowanie karty1

miesięcznie 3 zł.

4.

Wydanie duplikatu karty

 

8 zł.

5.

Transakcje bezgotówkowe

 

bez opłat

6.

Wypłata gotówki w bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami2

 

bez opłat

7.

Wypłata gotówki w bankomatach innego banku w kraju

 

4 zł.

8.

Wypłata gotówki w bankomatach innego banku za granicą

 

6 zł.

9.

Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju

 

5 zł.

10.

Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą

 

2% min 10 zł.

11.

 


Wypłata gotówki w  placówkach Poczty Polskiej

 

 

 

5 zł.

12.

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres

- opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia

 

 

3 zł.

13.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty

 

8 zł.

14.

Za zmianę danych Użytkownika karty

- opłata pobierana w dniu przesłania informacji do Centrali BPS o zmianie danych Użytkownika karty

 

3 zł.

15.

Zmiana limitu autoryzacyjnego

 

3 zł.

- za każdą kartę wydaną do rachunku

2 - lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku

 

 

wstecz


Kursy walut
NBP 2018-02-22
USD 3,4009 +0,93%
EUR 4,1811 +0,60%
CHF 3,6252 +0,76%
GBP 4,7233 +0,34%
Wspierane przez Money.pl


Depozyty 3m
2018-02-22
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
WIBOR 1M 1,65 +0,00%
EURIBOR 3M -0,33 +0,00%
EURIBOR 1M -0,37 +0,00%
Wspierane przez Money.pl
 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
start o banku kontakt odpowiedzialnosc polityka_cookies netline www.grupabps.pl www.bankbps.pl www.bfg.pl www.nbp.gov.pl www.arimr.gov.pl