Rachunki bieżące i pomocnicze osób prawnych i nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

1

Za otwarcie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego

30 zł

2

Za posiadanie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego, jeżeli w danym miesiącu wystąpił obrót na rachunku

15 zł

3

Za wydanie blankietów czeków gotówkowych lub rozrachunkowych: od 1 szt.

0,50 zł

4

Za potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego

5 zł

5

Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym

20 zł

6

Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych

30 zł

7

Za sporządzenie wydruku obrotów na jednym rachunku bankowym za jedną stronę wydruku A-4

5 zł

8

Za sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego oraz pojedynczego dowodu do wyciągu

5 zł

9

Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku w Banku, o obrotach i wysokości salda na rachunku, potwierdzającego że rachunek nie jest zajęty przez komornika itp.

20 zł

10

Za udzielanie na "hasło" telefonicznych informacji o stanie środków na rachunkach

10 zł miesięcznie

11

Likwidacja rachunku na życzenie klienta przed upływem 3-ch miesięcy od założenia

20 zł

12

Za czynności związane z utratą czeków gotówkowych i rozrachunkowych / przyjęcie, wykonanie oraz odwołanie zastrzeżenia

50 zł

 

13

Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w BS w Strzyżowie

1 zł

14

Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym banku

2 zł

15Realizacja przelewu do ZUS
4 zł
16Realizacja przelewu na konto Organu podatkowego 4 zł

 

 

SMS BANKING

1

Prowizja za wysłaną wiadomość sms

0,30 zł

 


INTERNET BANKING

1

Udostępnienie usługi

10 zł miesięcznie

2

Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w BS w Strzyżowie

0 zł

3

Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym banku

1 zł

4

Realizacja przelewy do ZUS/US

1 zł

5

Zlecenia stałe

0 zł

6

Hasła jednorazowe wysyłane w postaci SMS

0 zł

7

Wydanie listy haseł jednorazowych

0 zł

8

Odblokowanie dostępu do systemu IB

0 zł

9

Zmiana numeru telefonu wskazanego do wysyłania haseł sms

0 zł

 

 HOME BANKING

1

Udostępnienie usługi

80 zł miesięcznie

2

Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w BS w Strzyżowie

0 zł

3

Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym banku

1 zł

 

 

Wydanie i obsługa  karty płatniczej VISA BUSINESS DEBETOWA

1.

Wydanie nowej karty

 

bez opłat

2.

Wznowienie karty

 

bez opłat

3.

Opłata za użytkowanie karty1 

miesięcznie 3 zł.

4.

Wydanie duplikatu karty

 

8 zł.

5.

Transakcje bezgotówkowe

 

bez opłat

6.

Wypłata gotówki w bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami2

 

bez opłat

7.

Wypłata gotówki w bankomatach innego banku w kraju

 

4 zł.

8.

Wypłata gotówki w bankomatach innego banku za granicą

 

6 zł.

9.

Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju

 

5 zł.

10.

Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą

 

2% min 10 zł.

11.

 


Wypłata gotówki w  placówkach Poczty Polskiej

 

 

 

5 zł.

12.

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres

- opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia

 

 

3 zł.

13.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty

 

8 zł.

14.

Za zmianę danych Użytkownika karty

- opłata pobierana w dniu przesłania informacji do Centrali BPS o zmianie danych Użytkownika karty

 

3 zł.

15.

Zmiana limitu autoryzacyjnego

 

3 zł.

- za każdą kartę wydaną do rachunku

2 - lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku

 

 

 

 

wstecz


Kursy walut
NBP 2018-02-22
USD 3,4009 +0,93%
EUR 4,1811 +0,60%
CHF 3,6252 +0,76%
GBP 4,7233 +0,34%
Wspierane przez Money.pl


Depozyty 3m
2018-02-22
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
WIBOR 1M 1,65 +0,00%
EURIBOR 3M -0,33 +0,00%
EURIBOR 1M -0,37 +0,00%
Wspierane przez Money.pl
 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
start o banku kontakt odpowiedzialnosc polityka_cookies netline www.grupabps.pl www.bankbps.pl www.bfg.pl www.nbp.gov.pl www.arimr.gov.pl